TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

返回
Vài nét về phong trào nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong Ngành Giáo dục (03/02/2016)
Trong kế hoạch hành động của Công đoàn ngành triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo xác định “Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ, tay nghề cho cán bộ, nhà giáo và người lao động”; có cơ chế, chính sách hỗ trợ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và ứng dụng các nghiên cứu vào thực tiễn; đưa nội dung “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” thành việc làm thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả. Trên tinh thần đó thời gian qua, phong trào nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được đông đảo cán bộ, nhà giáo tham gia và đã đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ Công đoàn ngành Giáo dục

          Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ (KH&CN) ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng; Hội đồng khoa học và công nghệ đã ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động. Song song đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng có Quyết định số 729/QĐ-SGDĐT, ngày 11 tháng 5 năm 2015 về việc thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngành; Hội đồng gồm 23 thành viên, do Giám đốc Sở làm Chủ tịch.


         Trong năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều công văn chỉ đạo việc tổ chức các phong trào, các hội thi có liên quan đến khoa học và công nghệ, như: Công văn số 1353/SGDĐT-GDTH, ngày 29 tháng 8 năm 2015 về việc hướng dẫn cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên - nhi đồng tỉnh Sóc Trăng lần thứ 4/2015; Công văn số 228/SGDĐT-GDTrH, ngày 21 tháng 02 năm 2014 về việc đề xuất đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh; Công văn số 1487/SGDĐT-GDTrH, ngày 25 tháng 9 năm 2014 về việc tổ chức thiết kế bài giảng điện tử E-Learning cấp trung học năm học 2014 - 2015; Kế hoạch số 754/KH-SGDĐT, ngày 20 tháng 5 năm 2015 về việc tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” lần thứ XIX năm 2015; Công văn số 658/SGDĐT-GDTrH, ngày 14 tháng 5 năm 2015 về việc tổ chức cuộc thi Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015; Công văn số 770/SGDĐT-GDTrH, ngày 19 tháng 5 năm 2014 triển khai việc tham gia Giải thưởng Sáng tạo khoa học Việt Nam...

 
Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao 40.000.000 đồng
Cho Công đoàn ngành chi thăm hỏi cán bộ, giáo viên trong dịp khai giàng
Năm học 2015 - 2016

          Các phong trào, hội thi đã thực sự tác động mạnh mẽ đến đội ngũ cán bộ, nhà giáo và cả học sinh phổ thông, cụ thể như:

          Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên - nhi đồng năm 2015 có 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh hưởng ứng; 11/11 địa phương tổ chức xét tuyển giải pháp ở cấp trường, với tổng số 4.192 giải pháp tham dự cuộc thi. Qua xét tuyển cấp trường đã chọn được 1.342 giải pháp dự thi cấp huyện. Trong đó, khối Tiểu học chiếm 50,5%, Trung học cơ sở 39,8% và Trung học phổ thông chiếm 9,7%. Phần lớn thuộc lĩnh vực dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em (43,7%). Khi vào vòng thi cấp tỉnh, có 155 giải pháp dự thi; Ban Tổ chức đã chọn ra 112 giải pháp đưa vào đánh giá vòng chung khảo và đã chọn ra 51 giải pháp tiêu biểu để khen thưởng và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 05 giải pháp được chọn dự thi toàn quốc.  


         Cuộc thi khoa học kỹ thuật của học sinh năm 2015, có 04 dự án dự thi cấp quốc gia được tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp. Kết quả, đạt 01 Giải Khuyến khích của Ban tổ chức và 05 giải của nhà tài trợ.


         Cuộc thi bài giảng điện tử e-Learning cấp Trung học năm học 2014 - 2015, có 301 bài dự thi (năm học 2012 - 2013: có 154; năm học 2013 - 2014: có 300), trong đó Trung học cơ sở 156 bài, Trung học phổ thông 145 bài. Ban Giám khảo tuyển chọn và trao 40 giải (năm học 2013 - 2014: 32 giải) trong đó Trung học cơ sở 20 giải, Trung học phổ thông 20 giải, gồm 02 Giải Nhất, 06 Giải Nhì, 10 Giải Ba, 22 Giải Khuyến khích. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết và trao giải, đồng thời khuyến khích việc chia sẻ các bài giảng e-Learning trên website để giáo viên và học sinh có thể khai thác.


 
Lễ tổng kết trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng.

          Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học có 120 bài học sinh đăng ký. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá, tuyển chọn và gửi 40 bài về Bộ Giáo dục và Đào tạo dự thi cấp quốc gia. Kết quả, đạt 03 Giải Ba, 02 Giải Khuyến khích. Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp có 70 giáo viên đăng ký dự thi gồm các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Công nghệ, Thể dục. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá, tuyển chọn và gửi 44 bài dự thi cấp quốc gia. Kết quả, đạt được 01 Giải Nhất; 04 Giải Ba và 5 Giải Khuyến khích.


         Riêng phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm trong năm 2015, tại các đơn vị trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục có 687 sáng kiến kinh nghiệm. Các đề tài sáng kiến kinh nghiệm tập trung vào lĩnh vực quản lý và giảng dạy cán bộ, giáo viên; là những vấn đề phát sinh trong thực tiễn đòi hỏi cán bộ quản lý, giáo viên có giải pháp để thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao trong công việc. Ngoài ra, có 01 đề tài của Trường Cao đẳng Sư phạm đã đăng ký với Sở Khoa học và Công nghệ về Mô hình giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh Trung học cơ sở ở tỉnh Sóc Trăng (Chủ nhiệm Nguyễn Công Thành).


        Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thời gian qua cũng còn một số mặt hạn chế, như: việc thực hiện đề tài nghiên cứu cấp tỉnh, cấp bộ của cán bộ, nhà giáo còn rất ít (chỉ có 02 đề tài cấp tỉnh của Trường Cao đẳng Sư phạm); số đề tài nghiên cứu phần lớn là sáng kiến kinh nghiệm hay nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, phục vụ cho công tác giảng dạy, đáp ứng yêu cầu về tiêu chí để đạt được danh hiệu Chiến sĩ thi đua.


        Tới đây, ngành Giáo dục tiếp tục đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học, áp dụng những tiến bộ khoa học vào giảng dạy, quản lý để giáo dục ngày càng đạt chất lượng, hiệu quả hơn; trước hết là chọn và sử dụng những đề tài, sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng áp dụng vào thực tế và nhân rộng mô hình.

                                                        Nguyễn Văn Hóa            

                                            Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục


văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web