TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

返回
Thực hiện Kết luận của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Ngày 14/8/2017, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng về hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2018-2023.

          Ngày 14/8/2017, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng về hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2018-2023. 

Đ/c Bùi Văn Cường - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

          Tại buổi làm việc, đồng chí Trang Phước – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh đã báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn tỉnh nhà, ý kiến phát biểu của cán bộ Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, đặc biệt là ý kiến phát biểu của đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tinh ủy. Đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam hoan nghênh, biểu dương, đánh giá cao những kết quả công tác của các cấp công đoàn, đoàn viên và người lao động trong tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của LĐLĐ tỉnh. Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn Sóc Trăng trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
          1/ Tập trung thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” năm 2017, một cách sáng tạo, hiệu quả, thiết thực phù hợp với điều kiện của tỉnh, vì lợi ích đoàn viên công đoàn; tập trung vào 3 nhóm lợi ích và lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần và lợi ích chính trị. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cần phải thảo luận kỹ về các giải pháp cụ thể để thực hiện chủ đề này một cách phù hợp với địa phương. 
          2/ Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động; tăng cường việc tham gia xây dựng cơ chế chính sách, các quy định, văn bản của địa phương liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động; kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, quy định pháp luật vể ATVSLĐ, môi trường làm việc, ký kết TƯLĐTT,..
          3/ Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động Công đoàn như: Tuyên truyền, giáo dục nhằm xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước; tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, khối, lĩnh vực, từng ngành, nghề, nhất lá trong lĩnh vực cải cách hành chính, phù hợp với các chủ trương, nghị quyết của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác nữ công, công tác kiểm tra, công tác tài chính công đoàn theo đúng quy định. 
           4/ Tăng cường xây dựng tổ chức Công đoàn vựng mạnh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, nâng cao chất lượng đoàn viên, tăng cường quản lý đoàn viên công đoàn; nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngụ cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng công tác giới thiệu, bồi dượng đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; tham gia giám sát phản biện xã hội, góp phần xây dựng đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch vững mạnh. 
            5/ Tập trung triển khai tốt các chủ trương mới của Tổng Liên đoàn, cụ thể như:
          - Quản lý đoàn viên, đánh giá phân loại đoàn viên, nâng cao chất lượng đoàn viên; thực hiện đổi thẻ đoàn viên mới phù hợp với việc quản lý mới, mang lại nhiều lợi ích cho đoàn viên công đoàn; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Tổng Liên đoàn, xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn khi có dấu hiệu vi phạm. 
           - Triển khai thực hiện bộ nhận diện Công đoàn Việt Nam. 
           - Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; đẩy mạnh công tác thu kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật, đảm bảo thu đạt chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao dự toán năm 2017. 
          - Tập trung đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn phục vụ đoàn viên, người lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất. 
         - Triển khai thực hiện đề án đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam khi được phê duyệt, trước mắt thực hiện một số nội dung như: Sắp xếp công đoàn giáo dục cấp huyện, các công đoàn ngành có dưới 2000 đoàn viên công đoàn.
         6/ Tập trung chỉ đạo tốt Đại hội Công đoàn cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở, Đại hội Công đoàn tỉnh, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII để Đại hội công đoàn thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng và sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh. Về các đề xuất, kiến nghị của Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng: Thường trực Đoàn Chủ tịch ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của LĐLĐ tỉnh, đề nghị LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng có văn bản cụ thể về từng kiến nghị gửi đoàn chủ tịch xem xét giải quyết.

Đ/c Bùi Văn Cường - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
Trao tặng 300 triệu đồng cho đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng xâm nhập mặn

           Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường – Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng 300 triệu đồng cho 300 đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng xâm nhập mặn (của Quỹ Tấm Lòng Vàng - Báo Lao động)

Lê Thị Kim Xuyến 

 

 

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng 


văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web