TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

返回
NHÌN LẠI NHIỆM KỲ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CHI CỤC THUẾ
Được sự quan tân của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và công đoàn cấp trên, 5 năm qua. Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Chi Cục thế thành phố đã nổ lực vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị, nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ.

     Là Công đoàn cơ sở đơn vị sự nghiệp có thu với trên 50 đoàn viên đều có trình độ Đại học và Trung cấp chuyên môn, được Đảng và nhà nước giao nhiệm vụ thu ngân sách, quá trình hoạt động, Ban chấp hành Công đoàn luôn xem công tác tác giáo dục tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm, để nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên. Nội dung sinh hoạt, tuyên truyền luôn đa dạng phong phú, hình thức tổ chức hợp lý để tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia, đặc biệt là kịp thời triển khai các chính sách, chủ trương của Đảng, pháp Luật của Nhà nước, Điều lệ Công đoàn, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với 10 điều kỷ luật đối với công chức ngành thuế… dần trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đoàn viên và gần đây là việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chất lượng phong trào thi đua yêu nước, ‘Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong đoàn viên và người lao động ngày càng nâng cao góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thu ngân sách hàng năm đều vượt từ 10 - 15% để thành phố đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế, thực hiện các chính sách an sinh xã hội  
     Phong trào văn nghệ thể thao thu hút ngày càng nhiều đoàn viên tham gia, tạo thành phong trào sôi nổi, lành mạnh, vừa rèn luyện nâng cao thể lực, sức khỏe, để tiếp tục học tập, công tác tốt. Mỗi người đều tận tình giải thích, giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời, chính xác đồng thời lắng nghe ý kiến và chịu sự kiểm soát của nhân dân, tôn trọng đồng nghiệp, trung thực trong công tác, phát huy vai trò là bạn đồng hành với người nộp thuế, xây dựng phong cách làm việc văn minh trong công sở, tích cực nghiên cứu phát huy sáng kiến cải tiến trong công việc, cải cách các thủ tục hành chính thuế, tạo được niềm tin và sự hài lòng từ phía người nộp thuế. Hàng năm Công đoàn cơ sở cùng chính quyền xây dựng giao ước thi đua, phát huy tính tích cực, tư duy sáng tạo của mỗi đoàn viên “tăng cường công tác quản lý thu thuế, “Nâng cao hiệu quả tuyên truyền hổ trợ người nộp thuế” được các ngành, các cấp đánh giá cao. 
     5 năm qua, có 44 lượt tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc, 33 tập thể đạt lao động tiên tiến, 03 tập thể nhận Bằng khen Bộ Tài chính, 33 tập thể nhận nhận giất khen Tổng Cục Thuế và Cục thuế. Có 270 đoàn viên dạt danh hiệu lao động tiên tiến, 120 đoàn viên được tặng giấy khen Tổng Cục thuế và Cục thuế, 11 đoàn viên nhận bằng khen Thủ tướng, Bằng khen Bộ tài chính. Nhiều năm liền, các Tổ Công đoàn còn nhận bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh, giấy khen Liên đoàn Lao động thành phố trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ
     Điểm sáng phong trào thi đua ở Công đoàn cơ sở Chi Cục thuế TP là có sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đễ Công đoàn trở thành điểm tựa vững chắc, là tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên và người lao động và Công đoàn phát huy đúng mức những điển hình tập thể, cá nhân thi đua tiên tiến, lao động giỏi. Đó là tín hiệu tích cực, đáng ghi nhận, tạo cơ sở để ngành Thuế thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thu thuế trong những năm tới.

ANH HUY – Đài Truyền thanh TPST


văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web