TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

返回
LĐLĐ TPST thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2016 (25/01/2017)
Liên đoàn Lao động TP. Sóc Trăng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2016 và đề ra kế hoạch hoạt động công đoàn năm 2017. Đồng chí Lê Thị Kim Xuyến - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2016, các cấp công đoàn thành phố thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động công đoàn các cấp ngày càng phong phú, đa dạng, tập trung hướng về cơ sở. Nổi bật là công tác chăm lo đời sống cho công nhân viên chức lao động được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện tốt, nhất là các dịp lễ, tết, tháng công nhân… Trong năm, các cấp công đoàn vận động đoàn viên đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn” được trên 151 triệu đồng, qua đó đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 8 căn nhà cho đoàn viên khó khăn về nhà ở, với số tiền 230 triệu đồng. Phong trào thi đua yêu nước được các cấp công đoàn phát động sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo công nhân viên chức lao động với nhiều đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm và công trình, phần việc làm lợi cho nhà nước 322 triệu đồng. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được quan tâm thực hiện tốt. Trong năm thành lập mới 6 công đoàn cơ sở, phát triển 281 đoàn viên, nâng tổng số công đoàn cơ sở hiện có 127, với 4.667 đoàn viên/4.844 công nhân lao động, trong đó công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước là 35 với 2.100 đoàn viên. 
     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Xuyến biểu dương những thành tích đạt được của các cấp công đoàn thành phố trong năm qua. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân lao động chưa được thường xuyên và hiệu quả chưa cao, công tác quản lý, sử dụng kinh phí công đoàn còn nhiều hạn chế… Vì vậy, các cấp công đoàn cần cụ thể hóa chuyên đề năm 2017 “Năm vì lợi ích đoàn viên”, tổ chức các hoạt động chăm lo tốt cho đoàn viên. Huy động các nguồn lực chăm lo tết cho công nhân viên chức lao động, nhất là công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chủ động chuẩn bị kế hoạch tổ chức tốt đại hội công đoàn các cấp, tiến tới đại hội đại biểu công đoàn cấp tỉnh. Tăng cường công tác thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên ở những nơi đủ điều kiện. Thường xuyên tìm hiểu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để kiến nghị cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết kịp thời. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật của Đảng, nhất là tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong công nhân viên chức lao động…
     Dịp này, có 7 tập thể và 147 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2016 được khen thưởng.

Khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc

H. Lan

văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web