TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

返回
Hội nghị triển khai mô hình Đảm bảo an ninh trật tự tại Khu công nghiệp An Nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2016 (11/07/2016)
Căn cứ Quyết định số 02-QĐBCĐ, ngày 28/4/2016 của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phối hợp giữa Khối Dân vân với Khối lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 – 2020

Quang cảnh Hội nghị

     Ngày 07/7/2016 Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai mô hình Đảm bảo an ninh trật tự tại khu công nghiệp An Nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2016 tại, hội trường Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh.
     Đến dự có đồng chí Lưu Văn Xem, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Kim Xuyến, UVBCH Tổng LĐLĐVN – Tỉnh ủy viên – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo cụm thi đua khối 6; Đại diện Ban Quan lý Khu công nghiệp tỉnh; Công an huyện Châu Thành; Phòng PA81; Phòng PV28; Đảng ủy – UBND xã An Hiệp; Công an xã An Hiệp; các Thành viên trong Ban chỉ đạo, tổ giúp việc mô hình; cùng với đại diện các Doanh nghiệp; các đồng chí Chủ tịch CĐCS trực thuộc Công đoàn các Khu Công nghiệp .

Đ/c Lưu Văn Xem - Phó Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Mô hình “ Đảm bảo ANTT” là mô hình mới, nhằm tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm trong CNLĐ tại Khu công nghiệp để mọi người hiểu và tự giác chấp hành pháp luật, đồng thời thông tin giúp họ nắm và biết được âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bọn phản động và tội phạm hình sự mà chủ động cảnh giác, đề phòng. Hội nghị đã nghe thông qua Kế hoạch thực hiện mô hình “Đảm bảo ANTT” giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2016 cùng phát biểu của đại diện Chủ doanh nghiệp; lãnh đạo Ban quản lý các khu công nghiệp và CĐCS Cty CP Thủy Sản Sạch Việt Nam về tình hình thực tế diễn biến an ninh, trật tự tại Khu công nghiệp An Nghiệp trong thời gian qua và một số biện pháp tuyên truyền giúp cho CNLĐ phòng, chống tệ nạn xã hội... đồng chí Lưu Văn Xem, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Các cấp công đoàn, Công an tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp, các Doanh nghiệp trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số vấn đề như sau:
     Một, phải thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự để công nhận lao động hiểu và tự giác chấp hành, đồng thời giúp mọi người nắm và hiểu biết được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, bọn phản động và tội phạm hình sự, từ đó chủ động cảnh giác đề phòng; vận động người sử dụng lao động và công nhân lao động tích cực tham gia xây dựng “Cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự”, xây dựng “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Khu công nghiệp không có tội phạm”, góp phần phát triển kinh tế - xã họi tỉnh nhà.
     Hai, chú ý tạo ra sự đồng thuận cao giữa người sử dụng lao động với công nhân lao động, các chủ nhà trọ và nhân dân trong khu vực, cùng nhau đoàn kết đấu tranh phòng, chống tội phạm, hình thành thế trận đấu tranh rộng khắp mọi lúc, mọi nơi gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân tham gai bảo vệ an ninh tổ quốc”
     Ba, Tổ chức phát động trọng công nhân lao động, người sử dụng lao động tích cục hưởng ứng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm, tự giác cháp hành pháp luật, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của bản thân và doanh nghiệp; phòng ngừa đình công; chống ô nhiểm môi trường và các hành vi vi phạm pháp luật...
     Bốn, về phía chủ doanh nghiệp và người sử dụng lao động phải quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của CNLĐ, thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, bảo hiểm lao động, các chế độ về y tế, giáo dục...tạo cho công nhân sự an tâm, gắn bó và có ý thức bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ chủ doanh nghiệp và cũng chính là bảo vệ miếng cơm, manh áo, việc làm của mình
     Năm, trong tổ chức thực hiện hai cơ quan cần phân công rõ trách nhiệm, không chồng chéo và phải có trách nhiệm tránh đùng đẩy lẩn nhau; tập chung nghiên cứu nhiều giải pháp để khi triển khai thực hiện được đông đảo công nhân lao động và người sử dụng lao động tích cực hưởng ứng, để được kết quả cao nhất.
     Sáu, Ban chỉ đạo thực hiện phải xây dựng quy chế, phân công trách nhiệm rõ ràng, từng thành viên phải phát huy cao tinh thần trách nhiệm của mình; định kỳ có sơ kết, kết thúc giai đoạn có tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm để nhân rộng; đồng thời kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên nêu gương điển hình những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình.

Đại tá Nguyên Minh Ngọc - Phó Giám đốc Công an tỉnh

     Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Phó Giám đốc công an tỉnh phát biểu nêu ra một số nhiệm vụ Công an tỉnh cần phối hợp với LĐLĐ tỉnh thực hiện tốt trong thời gian tới:
     - Ban chỉ đạo và thành viên thực hiện mô hình cần phải gắn bó chặt chẽ với lãnh đạo Khu công nghiệp, các công ty, xí nghiệp đóng trên đại bàn và cấp ủy, chính quyền địa phương để nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu, giải quyết những vấn đề nổi lên có liên quan đến ANTT tại khu công nghiệp và người lao động sinh sống.
     - Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội để công nhân lao động hiểu và tự giác chấp hành, giúp mọi người năm bắt được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, bọn phản động và tội phạm hình sự, để chủ động cảnh giác, đề phòng, tích cực tham gia xây dựng “Cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT”, phòng chống tội phạm, bảo vệ tính mạng, sức khỏa tài sản của bản thân và doanh nghiệp, công tác tuyên truyền phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với hình thức chung; phat huy tối đa điều kiện thuận lợi sẵn có, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các công nhân lao động và người sử dụng lao động hướng tới xây dựng khu công nghiệp không có tội phạm.
     - Quan tâm xây dựng lực lượng nồng cốt phòng chống tội phạm, phát hiện nhân rộng những tấm gương, điển hình của phong trào quần chúng bảo vệ  ANTQ để tạo tính lan tỏa của phong trào.
     - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết đánh giá những kết quả đạt được, các mặt hạn chế tồn tại để khắc phục, tránh việc xây dựng mô hình theo kiểu hình thức, xây dựng môi trường an ninh, an toàn tại khu công nghiệp, đáp lại mong muốn của doanh nghiệp và người lao động.

Đ/c Luch Bích Phúc - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
tiếp thu ý kiến phát biểu

     Đại điện Ban chỉ đạo mô hình “Đảm bảo ANTT” đồng chí Lục Bích Phúc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lưu Văn Xem, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và các ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu, sẽ đưa vào kế hoạch thực hiện trong thời gian tới; nhằm vận động CNVCLĐ và chủ các Doanh nghiệp tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về “An ninh trật tự”, “Doanh nghiệp khu công nghiệp không có tội phạm” tạo sự đồng thuận trong CNLĐ và người sử dụng lao động đoàn kết đấu tranh phòng, chống tội phạm, hình thành thế trận đấu tranh rộng khắp gắn với phong trào xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; kịp thời phát hiện, tố giác, trấn áp tội phạm, giữ môi trường Khu công nghiệp, khu công nhân, khu nhà trọ công nhân không có tội phạm, đảm bảo ANTT an toàn để yên tâm lao động sản xuất, ổn định, nâng cao cuộc sống gia đình.

                                                                                                                                                                               Văn Nhanh


văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web