TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

返回
Cụm thi đua các LĐLĐ huyện (TX,TP) tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2017
Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, vừa qua cụm thi đua các LĐLĐ huyện (TX,TP) tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017. Đến dự có đ/c Trang Phước - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, đ/c Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh và các đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch của 10/11 LĐLĐ huyện (TX,TP).
     Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đ/c Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Trần Đề (thay mặt cụm trưởng) báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện các tiêu chí giao ước thi đua của các đơn vị trong cụm qua 6 tháng đầu năm 2017; qua đó, các đại biểu đề nghị bổ sung thêm các số liệu vào báo cáo, kết quả thực hiện các chỉ tiêu cần so sánh tỷ lệ thực hiện được…. Đồng thời, các đại biểu còn thảo luận công tác chỉ đạo đại hội CĐCS; giải thể Công đoàn Giáo dục huyện; chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; thu đoàn phí, kinh phí Công đoàn,...
 
 
 
     Nhìn chung, qua 6 tháng đầu năm 2017 hầu hết các đơn vị trong cụm đã cố gắng phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí thi đua đã ký kết ngay từ đầu năm cụ thể: tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú, đa dạng, kịp thời chuyển tải các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Công đoàn đến đoàn viên, CNVCLĐ  góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động đạt tỷ lệ cao; vận động đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn” trên 01 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới 28 căn; tham gia đầy đủ các phong trào do LĐLĐ tỉnh tổ chức; phát triển đoàn viên đạt trên 50% chỉ tiêu; tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng Công nhân và kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam…những kết quả trên đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh và của địa phương đề ra.
     Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một vài hạn chế, đ/c Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh nhắc nhỡ và đề nghị 6 tháng cuối năm 2017 cụm thi đua các LĐLĐ huyện (TX,TP) cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau: 
     1. Rà soát lại các chỉ tiêu do Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh giao trong năm 2017; đồng thời, căn cứ nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và một số văn bản chỉ đạo mới của Ban Thường vụ  LĐLĐ tỉnh; trên cơ sở đó đề ra giải pháp tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới. Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu năm 2017 trước ngày 15/11/2017.
     2. Tập trung công tác chỉ đạo đại hội CĐCS, cố gắng hoàn thành sớm theo Kế hoạch do Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề ra, nhằm dành thời gian cho chuẩn bị đại hội Công đoàn huyện (TX, TP). Quan tâm đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, nhất là khu vực ngoài nhà nước.
     3. Đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua, nhất là thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua nước rút hoàn thành các công trình sản phẩm, phần việc, chỉ tiêu Kế hoạch đề ra; tiếp tục vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, năm 2016-2017; lựa chọn và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến;…
     4. Thực hiện tốt việc thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn, trích nộp về trên và quyết toán đúng quy định.
     Với những nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện được trong thời gian qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới của cụm thi đua và trên cơ sở các nội dung được đ/c Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh chỉ đạo, hy vọng rằng các LĐLĐ huyện (TX,TP) sẽ vận dụng thật cụ thể, phù hợp vào tình hình thực tế của địa phương mình để tổ chức thực hiện tốt, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của LĐLĐ tỉnh và của địa phương.
     Được biết, sáng ngày 09/8/2017 khối thi đua Công đoàn ngành cũng đã tổ chức sơ kết xong, còn lại khối thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh cũng sẽ tổ chức xong trong tháng 8/2017./.
 
 
Thanh Thanh

văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web