TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

返回
Công đoàn thực hiện phong trào "xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở" (03/02/2016)
Năm 2015, được sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH” huyện mà cụ thể là thực hiện phong trào "Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở" và sự hướng dẫn của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện xây dựng kế hoạch, triển khai, phát động thực hiện Phong trào "Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở" đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ; qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác "XDĐSVH ở cơ sở" góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu cuộc vận động "TDĐKXDĐSVH" trên địa bàn huyện.

Ngay từ đầu năm 2015, Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn các Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị CBCC,VC và Hội nghị người lao động, đồng thời tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2015, trọng tâm là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào " Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”. Qua phát động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ cũng như các CĐCS đăng ký thực hiện các danh hiệu như: Lao động tiến tiến, chiến sĩ thi đua các cấp, gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa... Bên cạnh đó còn đăng ký thực hiện các nội dung về  thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẫm độc hại, mê tín dị đoan; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo trật tự an toàn giao thông....Tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do Liên đoàn Lao động huyện, CĐCS và các ngành tổ chức. Kết quả đạt được:
       Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3/2; Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 ; Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7... các CĐCS đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng như: thi hát karaoke, sinh hoạt văn nghệ, thi nấu ăn, thi tìm hiểu, hội thao và các trò chơi dân gian …. đã được đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với trung tâm VH-TT tổ chức Hội thao Nữ CNVCLĐ huyện Kế Sách năm 2015, có trên 350 vận động viên là đoàn viên, CNVCLĐ ham gia, gồm 05 môn: Ném bóng vào rổ, cầu lông, xe đạp chậm, đổ nước vào chai, cờ ca rô đồng đội.    

Quan cảnh Hội thao nữ CNVCLĐ huyện Kế Sách năm 2015

      Hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2015, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Trung tâm VH-TT huyện tổ chức Hội thao CNVCLĐ huyện với 04 môn thi đấu: bóng đá, cầu lông, cờ tướng, bi sắt có trên 345 VĐV tham gia. Kinh phí khen thưởng trên 13.000.000 đồng; phối hợp tổ chức Hội thi Giọng hát hay trong CNVCLĐ huyện Kế Sách năm 2015, có 35 thí sinh tham gia. Ngoài ra, các CĐCS còn đưa đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Hội thao Sông nước miệt vườn nhân ngày mùng 5/5 ÂL. Bên cạnh việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào từ huyện đến cơ sở, Liên đoàn Lao động huyện đưa đoàn tham dự Hội thao CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII năm 2015, kết quả đạt giải nhì toàn đoàn.
      Phối hợp với Đài truyền thanh huyện thực hiện chuyên mục" Tiếng nói đoàn thể" trên Đài truyền thanh huyện; phát động CĐCS mua 20 tờ báo Lao động phục vụ cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nắm bắt thông tin, cập nhật kiến thức mới nhất áp dụng có hiệu quả trong công tác hoạt động công đoàn.
      Về phong trào xây dựng " Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp" văn hóa năm 2015 có 147/ 152 CQ, ĐV, DN đạt chuẩn văn hóa, đạt 97%; gia đình văn hóa đạt 98,18%; khu dân cư văn hóa đạt 94,19%.
      Những hoạt động trên của các cấp công đoàn huyện Kế Sách đã góp phần tích cực vào việc chăm lo về tinh thần, tạo sự gắn bó giữa CNVCLĐ với tổ chức công đoàn; từ đó vị thế của tổ chức công đoàn được nâng lên, xứng đáng là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ.
      Với một số kết quả đạt được, trong năm 2016 LĐLĐ huyện sẽ chỉ đạo các CĐCS trực thuộc duy trì và phát triển phong trào bền vững; cần tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp Ủy Đảng, Chính quyền, người sử dụng lao tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn tổ chức thực hiện. Bên cạnh những nỗ lực, cố gắng các cấp Công đoàn cần làm tốt công tác vận động đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham gia; gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Đặc biệt là việc thực hiện cuộc vận động "TDĐKXDĐSVH". Hàng năm, phối hợp với những hoạt động khác để tổ chức sơ, tổng kết, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc; phát hiện những mô hình tốt để nhân rộng thực hiện

                                                                                                                            Huỳnh Văn Cương
                                                                                                            Chủ tịch LĐLĐ huyện Kế Sách


văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web