TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

返回
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CƠ QUAN XÃ TRUNG BÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017 – 2022
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ, ngày 07/02/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2018-2023; Hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ, ngày 28/2/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Trần Đề về hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022. Ngày 25/4/2017, Công đoàn cơ sở cơ quan xã Trung Bình thuộc LĐLĐ huyện Trần Đề tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2022.

     Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thị Kim Xuyến, Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và một số đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2018-2023; đồng chí Trần Hoàng Việt, Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy Trần Đề, Chủ tịch LĐLĐ huyện Trần Đề, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Trần Đề; đồng chí Nguyễn Thành Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trần Đề; đồng chí Ngô Hồng Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trần Đề. Tham dự đại hội có 40 đoàn viên CĐCS cơ quan xã Trung Bình và các đại diện các CĐCS cơ quan xã, thị trấn, ban, ngành huyện.
     Tại Đại hội, đại biểu được nghe báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn CĐCS cơ quan xã Trung Bình, nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022; báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động của Ban chấp hành CĐCS, nhiệm kỳ 2012-2017; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của đoàn viên, CNVCLĐ vào các văn kiện Đại hội của CĐCS cơ quan xã Trung Bình, văn kiện Đại hội II Công đoàn huyện Trần Đề… Đại hội đã bầu Ban chấp hành CĐCS cơ quan xã Trung Bình, nhiệm kỳ 2017-2023 gồm 05 đồng chí, Ủy Ban kiểm tra CĐCS gồm 03 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội II Công đoàn huyện Trần Đề gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.


 
BCH CĐCS cơ quan xã Trung Bình, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt, hạ quyết tâm

     Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết, các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của CĐCS cơ quan xã Trung Bình, nhiệm kỳ 2017-2022; kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, cấp ủy Đảng với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.
     Phát biểu tại cuộc họp rút kinh nghiệm Đại hội điểm CĐCS cơ quan xã Trung Bình, đồng chí Lê Thị Kim Xuyến, Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của CĐCS cơ quan xã Trung Bình, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Trần Đề trong việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội điểm. Đồng thời, thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cảm ơn lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Trung Bình đã quan tâm lãnh, chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện cho phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn CĐCS cơ quan xã trong thời gian qua và mong rằng trong thời gian tới Đảng ủy, UBND xã tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để Ban chấp hành CĐCS cơ quan xã Trung Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đại hội giao cho. 
     Bên cạnh đó, đồng chí Lê Thị Kim Xuyến cũng phân tích, chỉ ra những thiếu sót, lưu ý một vấn đề trong công tác tổ chức Đại hội CĐCS cơ quan xã Trung Bình để các CĐCS dự rút kinh nghiệm, tổ chức tốt Đại hội CĐCS theo kế hoạch, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên.
    Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, Đại hội điểm CĐCS cơ quan xã Trung Bình đã thành công tốt đẹp, mở đầu cho Đại hội công đoàn các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023.

                                  Ngọc Thủy – Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh


văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web