TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

返回
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cơ sở
Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/BTGTU, ngày 04/7/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2017. Từ ngày 29/8 đến 30/8/2017, tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cơ sở cho trên 230 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Lãnh đạo, cán bộ các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và các Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các huyện, thị xã, thành phố; các cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo xã, phường, thị trấn; các đồng chí cộng tác viên Dư luận xã hội cấp tỉnh ...

     Nội dung tập huấn gồm 9 chuyên đề:
     1) Công tác tư tưởng ở cơ sở;
     2) Công tác giáo dục lý luận chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng ở cơ sở;
     3) Công tác tuyên truyền, cổ động ở cơ sở;
     4) Công tác văn hóa ở cơ sở;
     5) Nắm dư luận xã hội và xử lý tình huống “Điểm nóng ở cơ sở;
     6) Công tác khoa giáo ở cơ sở;
     7) Xây dựng và tổ chức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên;
     8) Kỹ năng thực hiện buổi tuyên truyền miệng;
     9) Phương pháp nghiên cứu, nghiên cứu lịch sử Đảng

     Qua các nội dung tập huấn đã giúp cho các đại biểu có thêm những kỷ năng thực tế để áp dụng trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo tại cơ sở, nhất là trong tình hình hiện nay.


văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web