TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

返回
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG NHIỆM KỲ 2018-2023 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc tổ chức triển khai Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023. Sáng ngày 19/6/2017, Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Sóc Trăng đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tham dự Đại hội có 150 đại biểu đại diện cho 832 đoàn viên, CNVCLĐ Công ty Điện lực Sóc Trăng. Đồng chí Lê Minh Ba – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam và Bà Lê Thị Kim Xuyến- UV BCH TLĐLĐVN -Tỉnh ủy Viên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng đến tham dự và chỉ đạo Đại hội.
 
     Báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Liên đoàn lao động tỉnh Sóc Trăng, sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của Đảng ủy, của Ban Giám đốc Công ty, cùng những nổ lực, phấn đấu của tập thể đoàn viên CNVCLĐ công ty, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục phục vụ cho nhu cầu SXKD và sinh hoạt của nhân dân trong địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
     Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Công đoàn Công ty Điện lực Sóc Trăng đã phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ chấp hành tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chủ trương, Nghị quyết của Công đoàn nghiêm túc thực hiện nội quy, quy định, quy chế của Tổng công ty và Công ty Điện lực Sóc Trăng, … đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong mỗi đoàn viên, hoạt động của các tổ Công đoàn, ngày càng đi vào chiều sâu. Từ đó, đã giúp hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ của đơn vị ngày một đi lên, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
     Trong nhiệm kỳ qua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Người lao động luôn được chú trọng, sau xây dựng Làng Điện lực đơn vị tiếp tục triển khai việc xây dựng thôn Điện lực, góp phần ổn định nhà ở để tập thể CNVCLĐ thật sự an tâm trong công tác. Tính đến ngày 30/5/2017, đơn vị đã cấp đất cho CNVCLĐ xây dựng nhà trong Làng Điện lực là 132 căn và 04 căn tại Thôn Điện lực Cù Lao Dung.
     Công đoàn cơ sở đã phối hợp cùng lãnh đạo Công ty triển khai xét và đề nghị Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam xem xét hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 20 gia đình công đoàn viên còn khó khăn về nhà ở với tổng số tiền là: 1.090.000.000 đồng, nâng tổng số nhà được hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” từ năm 2009 đến nay là 22 căn. 
     Tại Đại hội các đoàn viên Công đoàn đã nhất trí cao về nhân sự của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành mới với 15 đồng chí. Đồng chí Phạm Nguyễn Minh Châu được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Công ty. Đại hội cũng đã bầu ra 6 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.
 
 
      Đại hội cũng đã biểu quyết nộ dung Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã được 100% đại biểu thống nhất, với mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới của Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Sóc Trăng là đổi mới phong trào thi đua, đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của các công đoàn bộ phận, phát huy dân chủ, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, CNVC và người lao động; Tích cực tham gia, phối hợp tốt với chính quyền thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sản xuất kinh doanh của đơn vị; Nâng cao năng lực quản trị, tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, nâng cao đời sống, thu nhập, tiếp tục xúc tiến xây dựng các Thôn Điện lực, nâng cao khả năng tập hợp đoàn kết của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, xây dựng phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn ngày càng hiệu quả; Đẩy mạnh Văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị quyết tâm phấn đấu xây dựng Công đoàn cơ sở giữ vững đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc” hàng năm 
     Đại hội đã thành công tốt đẹp và tin tưởng rằng dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Đảng ủy Công ty Điện lực Sóc Trăng, BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và Đại hội Công đoàn các cấp góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện ngày càng tốt hơn công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, CBCNV, xây dựng Công ty Điện lực Sóc Trăng phát triển bền vững.
 
Công đoàn Điện Lực Sóc Trăng

văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web