TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Tuyên truyền tiết kiệm điện

     Ngày 11/12/2018, Liên đoàn lao động thành phố phối hợp Điện Lực thành phố tổ chức tuyên truyền sử dụng điện an toàn và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cho 70 đoàn viên ở các nghiệp đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Sóc Trăng

     Bằng những hình ảnh trực quan, cán bộ Điện lực thành phố đã giới thiệu những kiến thức cơ bản về sử dụng các thiết bị điện trong gia đình an toàn, khuyến cáo về quy cách lắp đặt hệ thống đường điện, những lưu ý khi sửa chữa điện gia đình và khuyến khích sử dụng thiết bị chống giật cho mỗi động cơ điện, ý thức sử dụng điện tiết kiệm & bảo vệ hành an toàn lưới điện. Hướng dẫn biện pháp phòng tránh tai nạn điện trên các công trình xây dựng, sản xuất kinh doanh, cách cứu người khi bị điện giật nhất là ở trẻ em.
     Mục đích phối hợp giữa hai đơn vị tuyên truyền lần này,  nhằm nâng cao kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong quá trình lao động, sản xuất, sinh hoạt, góp phần làm thay đổi nhận thức, thói quen trong việc sử dụng điện sinh hoạt trong gia đình an toàn, hiệu quả trong đoàn viên Nghiệp đoàn thành phố./. 

CHÂU LOAN


văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web