TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn quý III/2017
Ngày 13/10/2016, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn quý III năm 2017, đồng chí Lê Thị Kim Xuyến - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì Hội nghị
     Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí Trưởng, Phó Ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh; các đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện (TX, TP), Công đoàn ngành và tương đương; các đồng chí Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh. 
     Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận và đóng góp vào dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động Công đoàn quý III và kế hoạch công tác quý IV năm 2017; dự thảo Báo cáo sơ kết tình hình Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022.
     Trong quý III/2017, các cấp Công đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt một số kết quả như sau: phối hợp với UBMTTQ tỉnh, Sở LĐTB&XH, BHXH, Sở Y tế tỉnh giám sát việc thực hiện Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, chất lượng bữa ăn ca của người lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm trong năm 2017; kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam do đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm Trưởng đoàn; cất mới và sửa chữa 51 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”, với tổng số tiền 2,560 tỷ đồng; vận động CNVCLĐ tích cực tham gia đóng góp quỹ “Vì người nghèo” 4,47 tỷ đồng; quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 2,69 tỷ đồng; trao tặng 300 bồn nước hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị xâm nhập mặn do Quỹ Tấm lòng vàng Báo Lao động hỗ trợ, tổng kinh phí gần 300 triệu đồng; phối hợp với các sở, ngành tổ chức Hội thao CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV năm 2017; Hội thi chương trình “Giờ thứ 9” trong đoàn viên, CNLĐ năm 2017
     Các cấp Công đoàn trong tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức Đại hội CĐCS-NĐ, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đến nay đã có 1.225/1.229 CĐCS-NĐ tổ chức đại hội và hội nghị, đạt 99,67%; các LĐLĐ huyện (TX, TP), Công đoàn ngành và tương đương đã tiến hành các bước chuẩn bị Đại hội Công đoàn cấp mình. LĐLĐ tỉnh xây dựng Đề án nhân sự BCH LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 trình Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn phê duyệt, dự thảo báo cáo (lần 2) của BCH LĐLĐ tỉnh khóa IX tại Đại hội X Công đoàn tỉnh, xin ý kiến thời gian tổ chức Đại hội X Công đoàn tỉnh...  
     Tổng kết hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Xuyến - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh yêu cầu các Ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh và các cấp Công đoàn trong tỉnh cần tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm: 
    1. Chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung thực hiện công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS theo chỉ tiêu phân bổ năm 2017 của BTV LĐLĐ tỉnh. 
     2. Tập trung chỉ đạo dứt điểm Đại hội CĐCS-NĐ (đối với những đơn vị điều kiện khó khăn) và sơ kết công tác chỉ đạo Đại hội CĐCS-NĐ; tăng cường chỉ đạo các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp tục chuẩn bị tốt về văn kiện và nhân sự... để tiến hành Đại hội đúng theo kế hoạch, riêng 02 đơn vị điểm: LĐLĐ huyện Trần Đề và Công đoàn Các khu công nghiệp tổ chức Đại hội trong tháng 12/2017; LĐLĐ tỉnh tiến hành quy trình công tác nhân sự, dự thảo (lần 3) báo cáo BCH khóa IX trình Đại hội X Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
     3. Khởi công cải tạo, sửa chữa Trụ sở LĐLĐ huyện Long Phú - Công trình chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
    4. Đẩy mạnh phong trào thi đua nước rút hoàn thành các công trình sản phẩm, phần việc đã đăng ký; tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018; báo cáo tổng kết thi đua Cụm Nam Sông Hậu và Khối 6. Chỉ đạo Cụm, Khối và các cấp Công đoàn trong tỉnh tiến hành bình xét thi đua báo cáo về LĐLĐ tỉnh; tổ chức lớp tập huấn công tác Thi đua - khen thưởng; tổng kết phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong CNVCLĐ giai đoạn (2012 - 2017);  tích cực vận động CNVCLĐ tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ X năm 2016 - 2017. 
     5. Phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống cho CNVCLĐ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp theo Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X). Triển khai thực hiện các chương trình phối hợp đã ký kết để tổ chức “Tết sum vầy” năm 2018; Lễ cưới tập thể lần thứ IV; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn”, tăng cường các hoạt động “Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”. 
     6. Chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Công đoàn: tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước.
     7. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; báo cáo 02 năm thực hiện Nghị định số 85/NĐ-CP, ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về chính sách đối với lao động nữ.
     8. Tập trung chỉ đạo thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn đạt kế hoạch Tổng Liên đoàn và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh giao; hướng dẫn thu kinh phí Công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
     9. Tiếp tục tổ chức kiểm tra các đơn vị theo kế hoạch; chỉ đạo UBKT Công đoàn các cấp thực hiện việc kiểm tra đồng cấp và cấp dưới; tổng kết và chấm điểm phân loại hoạt động Ủy ban Kiểm tra năm 2017 và báo cáo tổng kết hoạt động UBKT nhiệm kỳ 2013 - 2018; phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết và tham gia giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ (nếu có).
     10. Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 12b/NQ-BCH, ngày 12/7/2017 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
     11. Hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10. Xét và công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên, CNVCLĐ năm 2017 và phát động đăng ký năm 2018. 
     12. Kiểm tra kết quả hoạt động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh để xét, phân loại Công đoàn năm 2017. 
      13. Sơ, tổng kết các chương trình phối hợp với các Sở, ban ngành; báo cáo kết quả công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2017 và đăng ký cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2018. 
     14. Tổng kết các hoạt động Công đoàn năm 2017 và 02 nghị quyết của BCH LĐLĐ tỉnh khóa IX, 4 kế hoạch của BTV LĐLĐ tỉnh thực hiện chương trình của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI.
     15. Mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, nhất là các đồng chí mới tham gia Ban Chấp hành.
Đoàn Thị Chiến - VP LĐLĐ tỉnh

văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web