TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
LĐLĐ huyện Trần Đề tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến GDPL lao động cho CNLĐ năm 2016 (30/09/2016)
Được sự hỗ trợ kinh phí của UBND tỉnh thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn (2014 – 2016).

     Chiều ngày 16/9/2016, tại thị trấn Trần Đề, Liên đoàn Lao động huyện Trần Đề tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các văn bản quy định pháp luật có liên quan đến người lao động cho 120 công nhân tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Nội dung trọng tâm gồm: các quy định mới của Bộ Luật lao động (2012) về quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động; Luật Công đoàn (2012); nghị định số 85/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về chính sách đối với lao động nữ; một số điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014.

 

 

 

      Đây là điều kiện để công nhân, người lao động trên địa bàn huyện tiếp cận học tập, nắm bắt các thông tin, chính sách pháp luật mới của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tránh vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết, và tự bảo vệ cũng như qua đó để tuyên truyền lại cho những công nhân lao động khác thực hiện.

 
LĐLĐ huyện Trần Đề

văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web