TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
LĐLĐ huyện Mỹ Xuyên tổ chức tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT và một số pháp luật có liên quan đến người lao động (30/09/2016)
Được sự hỗ trợ kinh phí của Ban an Toàn giao thông tỉnh Sóc Trăng thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự An toàn giao thông năm 2016.

Sáng ngày 29/9/2016, tại thị Hội trường UBND huyện Mỹ Xuyên, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Xuyên tổ chức lớp tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông, luật giao thông đường bộ và một số nội dung pháp luật có liên quan đến đoàn viên và người lao động  (Luật Lao động (2012), Luật Công đoàn (2012), Luật BHXH, Nghị định số 85/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về chính sách đối với lao động nữ) cho 90 CNVCLĐ trên địa bàn huyện. 

     Đây là điều kiện để công nhân lao động trên địa bàn huyện tiếp cận học tập, nắm bắt các thông tin, chính sách pháp luật mới của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, thực hiện văn hóa giao thông; chấp hành pháp luật, tránh vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết, và tự bảo vệ cũng như qua đó để tuyên truyền lại cho những công nhân lao động khác thực hiện.

Văn Nhanh

văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web