TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022
Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-TLĐ, ngày 28/11/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ ngày 07/02/2017 về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công văn số 324-CV/TU ngày 23/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp trong tỉnh, Công văn số 01-CV/ĐĐLĐLĐ ngày 03/02/2017 của Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh về việc lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp.

     Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ (BTV) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) cũng đã thường xuyên chỉ đạo kịp thời, sâu sát các cấp Công đoàn từ việc tổ chức tuyên truyền, xây dựng chương trình kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo và các tiểu ban phục vụ Đại hội, quy trình công tác nhân sự, đề cương xây dựng báo cáo.... theo đó LĐLĐ huyện (TX, TP), Công đoàn ngành và tương đương đã chủ động đề ra kế hoạch thực hiện, phân công cán bộ, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhỡ, tiến hành các bước đúng theo quy định; có chọn điểm để tập trung chỉ đạo rút kinh nghiệm và nhân rộng ra trong hệ thống Công đoàn, mỗi đơn vị đều chọn từ 02 đến 03 Công đoàn cơ sở theo các loại hình khác nhau như: CĐCS Hành chính sự nghiệp, Khu vực kinh tế Ngoài Nhà nước, Trường học, Xã (Phường) để chỉ đạo điểm rút kinh nghiệm. Kết quả, có 31 CĐCS được Công đoàn các cấp chọn làm điểm chỉ đạo Đại hội. Riêng LĐLĐ tỉnh chọn CĐCS Cty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng làm điểm chỉ đạo rút kinh nghiệm, CĐCS Cty Cổ phần Phân bón Bioway Hitech và CĐCS Cty Cổ phần đầu tư & phát triển đô thị Dầu khí Cửu Long là 02 CĐCS ngoài Nhà nước bầu trực tiếp Chủ tịch CĐCS tại Đại hội.

CĐCS Cty TNHH MTV Cấp nước là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2017-2022

     Qua hơn 08 tháng triển khai, tổ chức, thực hiện đến nay đã có 1.229/1.229 CĐCS đã tổ chức Đại hội và hội nghị (trong đó: đại hội 1.196; hội nghị 33), đạt tỷ lệ 100%, cơ bản đảm bảo theo kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh. Kết quả đạt được cho thấy các cấp công đoàn đã nhận thức đúng đắn về ý nghĩa và tầm quan trọng của đại hội công đoàn cơ sở, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đoàn viên, CNVCLĐ để cho đoàn viên, CNVCLĐ đề xuất, kiến nghị, bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình đối với tổ chức Công đoàn, nhất là những vấn đề có liên quan đến đời sống, việc làm, thu nhập, các chế độ chính sách cho người lao động. Đặc biệt sự thành công của đại hội được cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chính quyền cùng cấp (NSDLĐ) hỗ trợ và tạo điều kiện về nhận sự, cơ sở vật chất, kinh phí, thời gian ...đã góp phần rất lớn vào thành công của Đại hội. Bên cạnh đó, các Công đoàn cơ sở cũng chuẩn bị nội dung Đại hội khá chu đáo, chặt chẽ đảm bảo thực hiện đúng theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên.

     Tuy nhiên việc tổ chức Đại hội CĐCS vẫn còn một số sai sót như: thời gian Đại hội một số CĐCS, nghiệp đoàn tiến độ còn chậm, văn kiện chưa bám theo đề cương hướng dẫn, nội dung nêu chung chung, số liệu chứng minh, thiếu chỉ tiêu cụ thể và giải pháp cho nhiệm kỳ tới, góp ý dự thảo văn kiện Đại hội còn ít, nhất là ý kiến đóng góp vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam...

     Từ những kết quả đạt được và một số thiếu xót trong quá trình tổ chức đại hội CĐCS, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo Đại hội điểm LĐLĐ huyện Trần Đề, Công đoàn các Khu công nghiệp vào tháng 12/2017... tiến tới Đại hội  X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2018-2023 thành công, nhằm tạo sinh khí mới, niềm tin mới, thắng lợi mới của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh Sóc Trăng trong nhiệm kỳ mới./.

Ngọc Lan

 

 


văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web