TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
CĐCS Cty CPCB thực phẩm Phương Nam tổ chức TTPBGDPL cho đoàn viên và người lao động (03/10/2016)
Được sự hỗ trợ kinh phí của UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn (2014 – 2016)

 

     Chiều ngày 22/9/2016, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã chỉ đạo CĐCS Cty CP chế biến thực phẩm Phương Nam tổ chức Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 60 đoàn viên, CNLĐ về nội dung Luật Lao động (2012), Luật Công đoàn (2012), Luật Bảo hiểm xã hội và một số vấn đề về pháp luật có liên quan người lao động. Ngoài ra, Công an tỉnh còn tuyên truyền về tình hình phòng chống tội phạm, về âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, xây dựng mô hình “Bảo vệ an ninh trật tự” tại các Doanh nghiệp và Khu công nghiệp…

 

Loan Anh

Công đoàn Khu công nghiệp


Trang 1/20
văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web