TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Đoàn giám sát việc thực hiện chất lượng bữa ăn ca của người lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm làm việc với 3 doanh nghiệp. (01/09/2016)
Thực hiện Kế hoạch phối hợp số: 35 /KHPH.LĐLĐ-SLĐTB&XH-SYT ngày 19/7/2016 của Liên đoàn Lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng về giám sát chất lượng bữa ăn ca của người lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm trong năm 2016. Vừa qua, Đoàn giám sát theo Quyết định số: 154/QĐ-LĐLĐ, ngày 20/7/2016 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tiến hành làm việc tại 3 doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại & dịch vụ Thành Tín, Công ty TNHH Thực phẩm Nắng Đại Dương, Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam.

         Sau khi nghe đại diện các doanh nghiệp báo cáo theo theo yêu cầu; thành viên đoàn giám sát đặt vấn đề để đơn vị giải trình thêm và qua giám sát thực tế tại nhà ăn tập thể cho thấy việc thực hiện tại các doanh nghiệp cụ thể như sau: 

 

 

Đoàn giám sát làm việc với Cty TNHH Thực phẩm Nắng Đại Dương

           Công ty TNHH Thương mại & dịch vụ Thành Tín tổ chức và hỗ trợ bữa ăn ca cho NLĐ: 01 bữa ăn/ ngày, giá trị bữa ăn khoảng 28.000đ, đảm bảo được chất lượng bữa ăn cho NLĐ, nếu NLĐ không ăn thì hỗ trợ bằng tiền 16.000đ/bữa. Ngoài ra, nếu tăng ca chiều thì hỗ trợ thêm 1 bữa ăn tăng ca; có bố trí cán bộ phụ trách lĩnh vực này; về khu vực bếp ăn: có trang bị cửa lưới chống côn trùng, bố trí nhà ăn cách biệt khu vực sản xuất; không có đơn khiếu nại, tố cáo của NLĐ về chất lượng bữa ăn ca và ATVSTP. Tuy nhiên, Cty có giải quyết những ý kiến thắc mắc của NLĐ và đã khắc phục, cải thiện điều kiện bếp ăn đến nay đã tốt hơn (trang bị bàn ghế và khay đựng cơm cho NLĐ). Tuy nhiên, vẫn còn một số thiếu sót: chưa tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, tác dụng của việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của người lao động; chưa đưa nội dung bữa ăn ca vào đối thoại, thương lượng và ký kết TƯLĐTT; Ban chấp hành CĐCS Cty chưa phối hợp với NSDLĐ kiểm tra, giám sát về ATVSTP và chất lượng bữa ăn ca của người lao động; chưa thực hiện một số vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm: chưa thực hiện cam kết về an toàn thực phẩm, lưu mẫu, chế độ kiểm thực 3 bước theo quy định, người chế biến trực tiếp chưa trang bị dụng cụ bảo hộ; bố trí nhà vệ sinh trong khu vực bếp không đảm bảo vệ sinh,…

 

          Công ty TNHH Thực phẩm Nắng Đại Dương có tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện về ý nghĩa, tác dụng của việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của người lao động bằng hình thức lồng ghép thông qua các cuộc họp; có đưa nội dung bữa ăn ca (ăn trưa) vào đối thoại, thương lượng và ký kết TƯLĐTT; không tổ chức nấu ăn, nhưng có ký hợp đồng với quán ăn để cung cấp thức ăn cho NLĐ với mức hỗ trợ 01 bữa ăn giữa ca trị giá 17.000đ. Ngoài ra, nếu có tăng ca thì Cty có hỗ trợ thêm 01 bữa ăn tăng ca trị giá 17.000đ; có bố trí cán bộ phụ trách lĩnh vực này; BCH CĐCS và Ban Giám đốc có trực tiếp ăn tại quán ăn và đánh giá chất lượng cũng như thành phần dinh dưỡng của bữa ăn đáp ứng được nhu cầu về sức khỏe của NLĐ. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế:  Cty hợp đồng với quán ăn chưa rõ ràng về các hồ sơ, thủ tục ATVSTP; Ban Chấp hành CĐCS chưa phối hợp với Ban Giám đốc Cty kiểm tra, giám sát chất lượng bữa ăn của NLĐ và ATVSTP nơi cung cấp thức ăn.

 

 

Đoàn đi giám sát thực tế tại căn tin Cty Cổ phần Thực phẩm Phương Nam

          Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam có tổ chức tuyên truyền, phổ biến an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca của người lao động, Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 của Bộ Y tế Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, Nghị quyết 07c/NQ-BCH ngày 25/02/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động” và Kế hoạch số 21/KH-LĐLĐ ngày 07/4/2016 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 07c/NQ-BCH của Tổng Liên đoàn, thông qua tập huấn kiến thức về ATVSTP cho nhân viên của căn tin, cho NLĐ, tuyên truyền trên hệ thống loa; khám sức khỏe định kỳ 01lần/năm đối với nhân viên văn phòng, 02 lần/năm đối với công nhân trực tiếp sản xuất;  Cty có đưa nội dung bữa ăn ca vào đối thoại, thương lượng và ký kết TƯLĐTT; có hợp đồng với nhà cung cấp bữa ăn ca cho NLĐ với mức hỗ trợ 12.000 đ/người/ca. Ngoài ra, nếu có tăng ca thì Cty có hỗ trợ thêm 01 bữa ăn tăng ca trị giá 12.000đ; có bố trí cán bộ y tế phụ trách lĩnh vực này; có thành lập tổ kiểm thực ba bước về ATVSTP kiểm tra quá trình chế biến thực phẩm của căn tin từ khâu nhập nguyên liệu, chế biến, phân phối, bảo quản thực phẩm và cơ sở vật chất của căn tin; BCH CĐCS Cty có phối hợp với tổ kiểm thực kiểm tra, giám sát về ATVSTP và chất lượng bữa ăn của NLĐ, kiểm tra trực tiếp tại nơi chế biến thức ăn; có bố trí hộp thư góp ý để tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo của NLĐ liên quan đến bữa ăn ca, đến nay Cty chưa có trường hợp khiếu nại, tố cáo về thực hiện bữa ăn ca cho NLĐ. Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế, thiếu sót: chưa được cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về ATVSTP; quy trình chế biến chưa gọn gàng; kiểm thực ba bước chưa phù hợp; số lượng lưu mẫu thực phẩm chưa đúng quy định (trọng lượng); Cty có đưa nội dung bữa ăn ca vào đối thoại, thương lượng và ký kết TƯLĐTT, nhưng nội dung chưa rõ ràng, cụ thể, chưa nêu được trị giá của bữa ăn ca; mức hỗ trợ bữa ăn ca cho NLĐ 12.000đ/suất còn thấp so với tinh thần Nghị quyết 07c/NQ-BCH ngày 25/02/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đây là đơn vị thực hiện tương đối tốt nội dung này so với 3 đơn vị được giám sát.

 

          Từ thực tế trên đoàn giám sát đưa ra một số kiến nghị cụ thể cho từng doanh nghiệp, đề nghị các doanh nghiệp phải sớm có giải pháp để khắc phục những hạn chế, thiếu sót trên.

 

          Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của đoàn, hứa sẽ khắc phục những hạn chế, thiếu sót, cố gắng thực hiện những kiến nghị của đoàn nhằm thực hiện tốt hơn quy định của pháp luật./.

Thanh Thanh