TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Voltar
Công đoàn Giáo dục huyện Cù Lao Dung Tổng kết hoạt động năm 2015 - 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 -2017
Ngày 30/8/2016, Công đoàn Giáo dục huyện Cù Lao Dung tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2015-2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016-2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Việt Triều - UVBCH LĐLĐ tỉnh, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện; đồng chí Tiêu Thị Phương Bắc - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, cùng các đồng chí là UVBCH, UVUBKT CĐGD và các đồng chí là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc đến dự.

     Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn Giáo dục huyện trong năm học qua, rút ra những mặt được, những mặt còn hạn chế, nêu ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đồng thời có 06 đề xuất, kiến nghị với công đoàn cấp trên và Phòng Giáo dục và Đào tạo liên quan về chế độ đối với người lao động và thống nhất 07 nội dung chủ yếu trong hoạt động Công đoàn năm 2016-2017. Hội nghị cũng đã báo cáo về công tác kiểm tra và công tác thi đua trong năm 2015-2016.
      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Lê Việt Triều -UVBCH LĐLĐ tỉnh, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện đánh giá cao thành tích mà Công đoàn giáo dục làm tốt trong thời gian qua: công tác chăm lo tại chỗ; công tác phát triển đoàn viên; công tác tổ chức phát động các phong trào thi đua,.. Đồng thời, đồng chí chỉ đạo Công đoàn Giáo dục thực hiện một số nội dung trong thời gian tới, trong đó đặc biệt thực hiện nghiêm túc Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
      Đồng chí Tiêu Thị Phương Bắc - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phát biểu đánh giá cao công tác phối hợp giữa Công đoàn Giáo dục và Phòng Giáo dục huyện trong thời gian qua đã đề ra kế hoạch thực hiện hoàn thành các mục tiêu giáo dục của huyện. Đồng thời, chỉ đạo trong thời gian tới Công đoàn cùng phòng Giáo dục tiếp tục phối hợp tốt các nội dung, phần việc để chuẩn bị các hoạt động cho năm 2016-2017, đặc biệt là triển khai kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

 

Đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc nhận giấy khen của 

Ban Chấp hành LĐLĐ huyện

 

      Trong dịp này, Công đoàn Giáo dục đã trao tặng giấy khen của Liên đoàn Lao động huyện cho 06 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu và giấy khen của Công đoàn Giáo dục huyện cho 15 tập thể, 192 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào CV,VC,LĐ và hoạt động Công đoàn năm 2015-2016. Đề nghị Bằng Khen Tổng Liên đoàn Việt Nam cho 01 cá nhân và 01 tập thể, Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh 04 cá nhân.
                                                                                                         

Hồng Hải