TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Voltar
Công đoàn Viên chức tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Đại hội điểm Công đoàn cơ sở trực thuộc
Ngày 09/6/2017, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự có đồng chí Trần Thị Thanh Thuỷ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan, đồng chí Lục Bích Phúc – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Hồ Minh Quang - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, đồng chí Trần Hoàng Phong – Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và 51 Đ/c là chủ tịch (Phó Chủ tịch) công đoàn cơ sở các cơ quan, ban, ngành cáp tỉnh trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh

     Đại hội, đã thông qua báo cáo văn kiện của ban chấp hành công đoàn cơ sở. Ban Chấp hành đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, phân tích, làm rõ một số hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua. Qua đó các đại biểu đã tập trung thảo luận, tập trung vào một số vấn đề trọng tâm. Nghị quyết của Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ VIII (2012 – 2017) đã đề ra cụ thể như: công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, đẩy mạnh học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tay nghề và thực hiện một số chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan có liên quan đến công tác công đoàn.

     Phát biểu đại hội, đồng chí Hồ Minh Quang - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Sóc Trăng ghi nhận, biểu dương những thành tích của đoàn viên công chức và BCH Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị ban chấp hành công đoàn khóa mới cần lưu ý, quan tâm những nội dung trọng tâm như sau:
    Thứ nhất, chăm lo nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVCLĐ; làm tốt công tác tham mưu với cấp Ủy Đảng, phối hợp với lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho đoàn viên học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
    Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên nắm vững chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu” gắn kết với đăng ký thực hiện chủ đề hàng năm của cấp uỷ theo chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phối hợp tổ chức việc học tập các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn, chính sách pháp luật của nhà nước đến đoàn viên CBCCLĐ.
     Thứ ba, tiếp tục phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua; thường xuyên nghiên cứu đổi mới hình thức, biện pháp thi đua để mang lại kết quả thiết thực. Trong thực hiện các phong trào có phân công từng UVBCH theo dõi, đôn đốc, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân trong việc thực hiện các mô hình, sáng kiến, phần việc.
Thứ tư, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thứ hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đoàn viên CBCCLĐ (đây là 02 Nghị quyết chuyên đề của BTV CĐVC tỉnh thực hiện đến năm 2018); xây dựng CĐCS vững mạnh, phát triển đoàn viên công đoàn; tranh thủ, tạo điều kiện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn; vận động CBCC tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tong sạch vững mạnh.
     Thứ năm, BCH mới sớm hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận BCH mới. Đồng thời, xây dựng các quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể từng UVBCH, triển khai thực hiện Nghị quyết CĐCS.
     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa IX gồm 7 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Hùng Em - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục được Địa hội tín nhiệm được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022. 

 

Minh Quang - CT Công đoàn Viên chức

 


văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web