TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Voltar
Chi đoàn LĐLĐ tỉnh thực hiện Công trình Thanh niên
Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thanh niên trong hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu làm đẹp cảnh quan... Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017. Ngày 06/5/2017 Chi đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức trồng 150 cây dương và hoa trong khuôn viên Trung tâm sinh hoạt văn hóa – thể thao CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng (Khu công nghiệp An Nghiệp).

     Đây là Công trình tiêu biểu của tuổi trẻ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh nằm trong chuỗi Kế hoạch hoạt động Công trình, phần việc để đoàn viên thanh niên tích cực thực hiện, tạo sự quyết tâm trong việc thực hiện bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện những việc làm mang lại ý nghĩa lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

Văn Nhanh


văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web