LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN -> LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN -> LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

Đồng chí HÀ THÁI BÌNH

Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ I (1977-1980)

Đồng chí LÊ HỒNG BÔNG

Phó Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ I (1977-1980)

Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hậu Giang

nhiệm kỳ II (1980-1983), nhiệm kỳ III (1983-1988)

Đồng chí TRẦN VĂN DỮ

P. Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hậu Giang

nhiệm kỳ II (1980-1983), nhiệm kỳ III (1983-1988)

Đồng chí NGUYỄN TẤN QUYÊN

P. Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hậu Giang

nhiệm kỳ III (1983-1988)

Đồng chí LÊ CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang

nhiệm kỳ IV (1988-1993)

 

Đồng chí NGUYỄN HỮU LỢI

P. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang

nhiệm kỳ IV (1988-1993)

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cần Thơ

Nhiệm kỳ V (1993-1998)

và nhiệm kỳ VI (1998-2003)

 

CHÂN DUNG CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SÓC TRĂNG

 

Đồng chí PHẠM VĂN HỔ

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Khóa V

Đồng chí NGUYỄN THÀNH VĂN

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Khóa VI

Đồng chí NGUYỄN MINH CHÂU

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Khóa VII

 

Đồng chí NGUYỄN THANH HÀ

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Khóa VIII

 

Đồng chí LÊ THỊ KIM XUYẾN

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Khóa IX

 

 

Đồng chí TRẦN VIỆT HÙNG

Phó Chủ tịch (BCH Lâm thời)

LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Đồng chí PHẠM THỊ HỒNG NGA

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Khóa V

Đồng chí NGUYỄN HOÀNG THAO

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Khóa VI, VII, VIII

Đồng chí NGUYỄN NGỌC SƯƠNG

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Khóa VII

Đồng chí TRANG PHƯỚC

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Khóa VIII, IX

Đồng chí LỤC BÍCH PHÚC

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Khóa IX

Đồng chí NGUYỄN VĂN THANH

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Khóa IX

 

văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web