DANH SÁCH CÂU HỎI

STT Tiêu đề Họ và tên Ngày gửi Trả lời Thao tác
1 NLĐ bị mất thẻ BHYT Trích LĐ & CĐ số 634 kỳ 2 tháng 12 19/01/2018 OK
2 Quy định mức đóng BHXH bắt buộc Trích LĐ & CĐ số 634 kỳ 2 tháng 12 19/01/2018 OK
3 Mức hưởng chế độ ốm đau đối với NLĐ Trích LĐ & CĐ số 634 kỳ 2 tháng 12 19/01/2018 OK
4 Năm 2016 -2017, căn cứ đóng BHXH là tiền lương, tiền công và phụ cấp lương ghi trên hợp đồng. Còn từ năm 2018 trở đi, căn cứ đóng BHXH là tiền lương, tiền công, phụ cấp lương và phụ cấp bổ sung.Nhưng công ty tôi đang có thực tế là... Trích LĐ&CĐ số 630 kỳ 2 tháng 10 20/11/2017 OK
5 Nghỉ ốm trên 14 ngày/tháng và có nguyện vọng tham gia BHXH Trích LĐ&CĐ số 630 kỳ 2 tháng 10 17/11/2017 OK
6 Nghỉ hưu khi bị suy giảm khả năng lao động Trích LĐ&CĐ số 630 kỳ 2 tháng 10 17/11/2017 OK
7 Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi đối với lao động nữ Trích LĐ&CĐ số 630 kỳ 2 tháng 10 17/11/2017 OK
8 Giải đáp pháp luật kỳ 2 tháng 10 Trích LĐ&CĐ kỳ 2 Tháng 10 17/11/2017 OK
9 hỏi đáp NGỌC NGUYỄN 16/10/2017 -
10 Giai dap Pháp luật về thai sản Sưu Tầm 03/08/2017 OK
11 Giải đáp pháp luật Sưu Tầm 03/08/2017 OK
12 Người lao động bị tai nạn lao động, Cty phải làm gì? Bạn đọc có số điện thoại 0977349xxx 23/06/2017 OK
13 Thanh toán ngày nghĩ phép Trần Quang Lộc 27/12/2016 -
14 Chế độ đối với chức danh Trưởng ban TTND, TB nữ công Nguyễn Thành Công 27/12/2016 OK
15 Tranh chấp lao động BÙI QUỐC HỢP 27/12/2016 OK
16 Sinh con thứ ba Lê Phương Anh 27/12/2016 OK
văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web