TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

חזרה
Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho cán bộ công nhân viên chức lao động ngoài đảng (05/07/2016)
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Xuyên vừa tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho gần 100 cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, ở các ban ngành đoàn thể huyện

   Tại hội nghị các đại biểu được quán triệt 4 chuyên đề chính của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm: Nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
     Qua hội nghị nhằm giúp cho cán bộ công nhân viên chức lao động có cái nhìn khái quát hơn về từng chuyên đề; từ đó, giúp nắm bắt chủ trương, nghị quyết để thực hiện tốt nhiệm vụ đơn vị phân công, nhất là thực hiện đúng theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra./.

                                                                                                                                                                          Cẩm Tú


văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web