TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

חזרה
Nghị quyết về việc Hỗ trợ kinh phí mua BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và Nghị quyết về quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (12/08/2016)
Ngày 12/8/2016, tại Hội trường Tỉnh ủy Sóc Trăng, Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 3 (bất thường) để xem xét thNgày 12/8/2016, tại Hội trường Tỉnh ủy Sóc Trăng, Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 3 (bất thường) để xem xét thông qua 2 Nghị quyết quan trọng do Ủy ban nhân dân trình, cụ thể:ông qua 2 Nghị quyết quan trọng do Ủy ban nhân dân trình, cụ thể:

    1. Nghị quyết về việc “Hỗ trợ kinh phí mua BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2016. Nội dung Nghị quyết thống nhất hỗ trợ 30% kinh phí mua BHYT cho 67.529 người thuộc hộ gia đình cận nghèo còn lại chưa có thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2016, với tổng kinh phí là 4.412.344.860 đồng, từ nguồn kết dư quỹ BHYT năm 2015. Thời gian mua 4 tháng (từ ngày 01/9/2016 đến 31/12/2016).

             2. Nghị quyết về quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Trong đó quy định cụ thể mức thu:

            * Mức thu đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập:

            - Đối với khu vực thành thị: 60.000đồng/học sinh/tháng.

            - Đối với khu vực nông thôn: 30.000đồng/học sinh/tháng.

           * Mức thu đối với giáo dục nghề nghiệp:

          - Mức thu học phí đối với Trường Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Cộng đồng, Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Trung cấp Y tế, như sau:
         + Nhóm ngành Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông, lâm, thủy sản: 390.000đ/tháng/sinh viên đối với bậc Trung cấp và 445.000đ/tháng/sinh viên đối với bậc Cao đẳng.

         + Nhóm ngành Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch: 460.000đồng/tháng/sinh viên đối với bậc Trung cấp và 525.000đồng/tháng/sinh viên đối với bậc Cao đẳng.

         + Nhóm ngành Y dược: 565.000đồng/tháng/sinh viên đối với bậc Trung cấp và 645.000đồng/tháng/sinh viên đối với bậc Cao đẳng.

         - Mức thu học phí đối với Trường Cao đẳng Nghề, như sau:

        + Nhóm ngành Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông, lâm, thủy sản: 240.000đ/tháng/sinh viên đối với bậc Trung cấp và 270.000đ/tháng/sinh viên đối với bậc Cao đẳng.

       + Nhóm ngành Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch: 280.000đồng/tháng/sinh viên đối với bậc Trung cấp và 320.000đồng/tháng/sinh viên đối với bậc Cao đẳng.

       - Học phí đối với các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên và đào tạo kỹ năng được các cơ sở giáo dục chủ động tính toán và quy định mức thu theo sự đồng thuận giữa người học và cơ sở giáo dục, bảo đảm tính công khai, minh bạch.

        * Đối tượng không phải đóng học phí:

         Đối tượng không phải đóng học phí, miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02/10/2015 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các quy định pháp luật có liên quan.

         Mức thu trên có tăng nhẹ so với mức thu trước, nhưng ở mức thấp nhất so với Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định.

G.B

văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web