TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

חזרה
LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tập huấn Công tác Giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (08/06/2016)
Thực hiện chương trình công tác năm 2016 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng; để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, nhất là việc quán triệt thống nhất trong nhận thức, cách làm và giải pháp tổ chức thực hiện là hết sức cần thiết đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt Công đoàn tỉnh. Sáng ngày 7/6/2016, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Lê Thị Kim Xuyến - UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đ/c Trang Phước - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; cùng với 55 đại biểu là các đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch các LĐLĐ huyện (TX, TP), Công đoàn ngành và tương đương, các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh, các đ/c Trưởng, Phó Ban nghiệp vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, các đ/c phóng viên, biên tập viên Báo Sóc Trăng, Đài PTTH Sóc Trăng đến dự và đưa tin.

 

         Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe triển khai những nội dung có liên quan công tác giám sát và phản biện xã hội: Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Hướng dẫn số 726/HD-TLĐ, ngày 02/6/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Thông tri số 04/TTr-MTTW-BTT, ngày 29/6/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn quy trình giám sát bằng Đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công văn số 687-CV/TU,ngày 29/4/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy V/v triển khai thực hiện Quy chế, Quy định của của Bộ Chính trị; Công văn số 337/CTUBND-HC, ngày 01/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v triển khai, quán triệt nội dung Quyết định số 217-QĐ/TW 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 11/HD-LĐLĐ, ngày 18/7/2014 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số: 29/KHPH.LĐLĐ-UBMTTQ-SLĐTB&XH- BHXH, ngày 25/5/2016 Kế hoạch phối hợp Giữa Liên đoàn Lao động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Sóc Trăng về giám sát việc thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm Xã hội trong năm 2016.

 

 

           Tại hội nghị, đã có 4 ý kiến phát biểu thảo luận tập trung vào một số vấn đề về kinh phí thực hiện; thẩm quyền thành lập đoàn, thành phần đoàn giám sát; xử lý công việc sau giám sát; một số kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện và đề xuất, kiến nghị với LĐLĐ tỉnh; ....

 

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh: các cấp Công đoàn trực thuộc tham khảo Kế hoạch của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, lấy ý kiến các ngành cùng cấp có liên quan xây dựng Kế hoạch giám sát tại cấp mình; nghiên cứu kỹ trách nhiệm, quyền hạn của theo quy định để xác định nội dung giám sát cho phù hợp; mạnh dạn đề xuất, giới thiệu những người có am hiểu pháp luật, sâu chuyên môn, nghiệp vụ tham gia đoàn giám sát; trong quá trình làm việc với đơn vị được giám sát cần thận trọng, tế nhị, tạo mối quan hệ phối hợp, hợp tác với nhau, tránh gây áp lực cho đơn vị được giám sát; chuẩn bị kỹ những công việc trước khi tiến hành giám sát; kết thúc đợt giám sát phải có báo cáo cụ thể, rõ ràng, có đề xuất kiến nghị gởi các cấp có thẩm quyền, các ngành chức năng, các đơn vị được giám sát; sau giám sát cần theo dõi việc khắc phục, giải quyết, thực hiện các kiến nghị; … cố gắng trong năm 2016 các đơn vị đều thực hiện được công tác này. 

 

 

         Qua hội nghị này, đại biểu đã được trang bị những kiến thức cơ bản nhằm nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực và trách nhiệm của mình trong việc Công đoàn thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, nhằm tạo mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp và cơ quan, đơn vị. Qua đó, giúp các đại biểu có thêm những kỹ năng và kinh nghiệm vận dụng vào thực tiễn địa phương, đơn vị mình một cách hiệu quả nhất./.

 

Thanh Thanh


văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web