TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

חזרה
LĐLĐ huyện Long Phú tiếp tục chỉ đạo Đại hội CĐCS trực thuộc
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ, ngày 26/04/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Long Phú về tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Liên đoàn Lao động huyện Lonng Phú tiếp tục chỉ đạo các CĐCS, NĐ trực thuộc tổ chức Đại hội.

     Ngày 21/7/2017 Đại hội CĐCS Kho bạc Nhà nước huyện Long Phú, ngày 24/7/2017 Đại hội CĐCS xã Trường Khánh, ngày 25/7/2017 Đại hội CĐCS xã Châu Khánh. Nhìn chung CĐCS của Kho bạc Nhà nước huyện và 02 đon vị xã Trường Khánh và xã Châu Khánh đã tranh thủ được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy và sự hỗ trợ của chính quyền đã tạo điều kiện cho công đoàn cơ sở thực hiện tốt các khâu chuẩn bị về nhân sự, văn kiện, trang trí, tuyeem truyền… Từ đó, Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Duy Khánh


văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web