TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

חזרה
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THỊ TRẤN MỸ XUYÊN NHIỆM KỲ 2017 – 2022
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ, ngày 07/02/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng (nhiệm kỳ 2018-2023); Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Mỹ Xuyên đã xây dựng Kế hoạch 02/KH-LĐLĐ, ngày 27/02/2017 về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở (nhiệm kỳ 2017 – 2022) tiến tới Đại hội XI Công đoàn huyện Mỹ Xuyên (nhiệm kỳ 2018 – 2023) tổ chức triển khai chỉ đạo các CĐCS, NĐ thực hiện. Ngày 16/6/2017, tại Hội Trường Đảng ủy thị trấn Mỹ Xuyên Công đoàn cơ sở thị trấn Mỹ Xuyên đã tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2022.

     Đến dự Đại hội có đồng chí Lục Bích Phúc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và các đồng chí trong đoàn được chỉ đạo Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2018-2023; đồng chí Nguyễn Văn Ngân, UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Mỹ Xuyên; đồng chí Đỗ Văn Hên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Mỹ Xuyên; các đồng chí UVTV LĐLĐ huyện cùng với 49 đồng chí Chủ tịch các CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện. và 38 đại biểu là đoàn viên CĐCS Thị trấn Mỹ Xuyên.
     Tại Đại hội, đại biểu được nghe báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn CĐCS thị trấn Mỹ Xuyên, nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022; báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động của Ban chấp hành CĐCS, nhiệm kỳ 2012-2017; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của đoàn viên, CNVCLĐ vào văn kiện Đại hội của CĐCS Thị trấn Mỹ Xuyên …. Đại hội cũng đã dành nhiều thời gian cho đại biểu thảo luận. Tuy nhiên, hầu hết các ý kiến đều thống nhất với bản tổng hợp ý kiến mà Đại hội đã thông qua.
     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐCS thị trấn Mỹ Xuyên (nhiệm kỳ 2017- 2022) gồm 05 đồng chí. Đồng chí Phan Văn Kha được đại biểu tín nhiệm bầu tái đắc cử chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017- 2022. Đại hội cũng bầu 02 đồng chí dự Đại hội Công đoàn XI huyện Mỹ Xuyên. 

Văn Nhanh

 


văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web