Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 239/CV-LĐLĐ V/v tổ chức lễ cưới tập thể cho CNVCLĐ 20/11/2014 Tải
2 220/LĐLĐ Hướng dẫn tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2014 28/10/2014 Tải
3 214/CV-LĐLĐ Tuyên truyền kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất 20/10/2014 Tải
4 1289/TLĐ Tuyên truyền Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 05/09/2014 Tải
5 135/CV-LĐLĐ V/v tập trung các hoạt động tuyên truyền 85 năm Công đoàn Việt Nam 15/07/2014 Tải