Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 5834/PCST-AT Hỗ trợ tuyên truyền về sử dụng điện an toàn 05/11/2018 Tải
2 248/LĐLĐ CV v/v khai thác, sử dụng Trang thông tin điện tử LĐLĐ 30/10/2018 Tải
3 57/PCTT CV v/v chuẩn bị ứng phó với lũ, kết hợp triều cường 30/10/2018 Tải
4 00/KHPH Kế hoạch phối hợp chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động" tổ chức "Tết Sum vầy" 30/10/2018 Tải
5 00/DC Đề cương tuyên truyền Luật tố cáo năm 2018 25/10/2018 Tải