Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 161/LĐLĐ Cv v/v tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 23/06/2017 Tải
2 00/ĐC Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/19747 - 27/7/2017) 23/06/2017 Tải
3 160 LĐLĐ Thực hiện công điện 732 của Thủ tướng Chính phủ 22/06/2017 Tải
4 20-KH/TLĐ Thi vẽ tranh cổ động Đại hội Công đoàn 21/06/2017 Tải