Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 66-HD/BTGTW Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII 03/08/2018 Tải
2 168/LĐLĐ CV v/v tham gia Cuộc thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam 01/08/2018 Tải
3 HD Hướng dẫn cách thức đăng nhập thi trực tuyến 20/07/2018 Tải
4 Tuyên truyền Bộ câu hỏi Cuộc thi Trực tuyến trên cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam 20/07/2018 Tải
5 150/LĐLĐ V/v điều chỉnh thời gian gửi báo cáo định kỳ 17/07/2018 Tải
6 01/TL-BTCCT Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về các hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam 17/07/2018 Tải
7 08/HD-LĐLĐ Hướng dẫn thực hiện chiến dịch những giọt máu hồng hè năm 2018 06/07/2018 Tải
8 142/LĐLĐ Tuyên truyền về Luật An ninh mạng 06/07/2018 Tải
9 00/DC Tài liệu tuyên truyền về Luật An Ninh mạng 26/06/2018 Tải
10 128/LĐLĐ V/v đẩy mạnh triển khai Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" 20/06/2018 Tải
11 127/LĐLĐ V/v tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai 20/06/2018 Tải