LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN -> BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, NHIỆM KỲ 2013-2018 LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN -> BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, NHIỆM KỲ 2013-2018

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2013 - 2018

STT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác
1 Lê Thị Kim Xuyến TUV - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
2 Trang Phước Phó Chủ tịch TT LĐLĐ tỉnh
3 Lục Bích Phúc Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 
4 Nguyễn Văn Thanh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
5 Trần Nguyệt Thu UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh
6 Nguyễn Thị Thanh Tuyền UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Trưởng Ban CS-PL LĐLĐ tỉnh
7 Trần Dũng Kiệt UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh
8 Thạch Thùy Trang  UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh
9 Phạm Thanh Loan UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh
10 Lương Văn Hòa UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
11 Nguyễn Ngọc Thủy  UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh
12 Hồ Minh Quang UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Chủ tịch CĐ viên chức tỉnh
13 Trịnh Thị Bảo Khuyên UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Sóc Trăng
14 Âu Nguyệt Đào UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó Chủ tịch CĐ ngành Y tế
15 Phan Tấn Phong UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh
16 Lâm Quang Toản UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó Chủ tịch CĐ các Khu CN
17 Nguyễn Thị Quyền UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh
18 Nguyễn Văn Hóa UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục
19 Nguyễn Văn Kiệt UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó BQL các Khu CN - Chủ tịch CĐ các KCN
20 Huỳnh Văn Cương UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Kế Sách
21 Phạm Thị Hằng UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Long Phú
22 Lê Việt Triều UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Cù Lao Dung
23 Trần Hoàng Việt UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Trần Đề
24 Lê Minh Trí UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Xuyên
25 Võ Hoàng Dũng UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ Thị xã Vĩnh Châu
26 Huỳnh Văn Chính UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạnh Trị
27 Nguyễn Thành Nghiêm UVBCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Tú
28 Nguyễn Thanh Kiệt UVBCH LĐLĐ tỉnh - CT CĐ Ngành Y tế
29 Nguyễn Thành Nghĩa UVBCH LĐLĐ tỉnh - CT LĐLĐ huyện Châu Thành
30 Trần Ninh Thuận UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Ngã Năm
31 Nguyễn Nam Thành UVBCH LĐLĐ tỉnh - Phó Giám Đốc Sở - Chủ Tịch CĐ Ngành NN&PTNT
32 Nguyễn Văn Sử UVBCH LĐLĐ tỉnh - P.Gđốc BHXH - CT CĐCS
33 Tô Ái Vang UVBCH LĐLĐ tỉnh - Giám đốc Sở LĐTB&XH
34 Nguyễn Minh Tâm UVBCH LĐLĐ tỉnh - P.Giám đốc Sở Tư Pháp
35 Lâm Vĩnh Phương UVBCH LĐLĐ tỉnh - P.Giám đốc Sở VH,TT&DL
36 Quách Hoàng Sáu UVBCH LĐLĐ tỉnh - Chánh Thanh tra tỉnh
37 Trần Anh Hòa UVBCH LĐLĐ tỉnh - PGĐ - Chủ tịch CĐCS Cty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng
38 Liên Thanh Tú UVBCH LĐLĐ tỉnh - Chuyên viên CĐ Các KCN

 

ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ NHIỆM KỲ 2013 - 2018

STT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác
1 Lê Thị Kim Xuyến TUV - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
2 Trang Phước Phó Chủ tịch TT LĐLĐ tỉnh
3 Lục Bích Phúc Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 
4 Nguyễn Văn Thanh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
5 Trần Nguyệt Thu UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh
6 Nguyễn Thị Thanh Tuyền UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Trưởng Ban CS-PL LĐLĐ tỉnh
7 Trần Dũng Kiệt UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh
8 Thạch Thùy Trang  UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh
9 Phạm Thanh Loan UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh
10 Lương Văn Hòa UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
11 Nguyễn Ngọc Thủy  UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh
12 Hồ Minh Quang UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Chủ tịch CĐ viên chức tỉnh
13 Trịnh Thị Bảo Khuyên UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Sóc Trăng
Vissza
Công văn về việc thực hiện Nghị định 153/NĐ-CP của Chính phủ và tăng cường biện pháp ổn định quan hệ lao động trong dịp tết Đinh Dậu 2017
liên kết web