LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN -> BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, NHIỆM KỲ 2013-2018 LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN -> BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, NHIỆM KỲ 2013-2018

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2013 - 2018

STT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác
1 Lê Thị Kim Xuyến TUV - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
2 Trang Phước Phó Chủ tịch TT LĐLĐ tỉnh
3 Lục Bích Phúc Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 
4 Nguyễn Văn Thanh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
5 Trần Nguyệt Thu UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh
6 Nguyễn Thị Thanh Tuyền UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Trưởng Ban CS-PL LĐLĐ tỉnh
7 Trần Dũng Kiệt UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh
8 Thạch Thùy Trang  UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh
9 Phạm Thanh Loan UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh
10 Lương Văn Hòa UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
11 Nguyễn Ngọc Thủy  UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh
12 Hồ Minh Quang UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Chủ tịch CĐ viên chức tỉnh
13 Trịnh Thị Bảo Khuyên UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Sóc Trăng
14 Âu Nguyệt Đào UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó Chủ tịch CĐ ngành Y tế
15 Phan Tấn Phong UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh
16 Lâm Quang Toản UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó Chủ tịch CĐ các Khu CN
17 Nguyễn Thị Quyền UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh
18 Nguyễn Văn Hóa UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục
19 Nguyễn Văn Kiệt UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó BQL các Khu CN - Chủ tịch CĐ các KCN
20 Huỳnh Văn Cương UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Kế Sách
21 Phạm Thị Hằng UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Long Phú
22 Lê Việt Triều UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Cù Lao Dung
23 Trần Hoàng Việt UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Trần Đề
24 Lê Minh Trí UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Xuyên
25 Võ Hoàng Dũng UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ Thị xã Vĩnh Châu
26 Huỳnh Văn Chính UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạnh Trị
27 Nguyễn Thành Nghiêm UVBCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Tú
28 Nguyễn Thanh Kiệt UVBCH LĐLĐ tỉnh - CT CĐ Ngành Y tế
29 Nguyễn Thành Nghĩa UVBCH LĐLĐ tỉnh - CT LĐLĐ huyện Châu Thành
30 Trần Ninh Thuận UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Ngã Năm
31 Nguyễn Nam Thành UVBCH LĐLĐ tỉnh - Phó Giám Đốc Sở - Chủ Tịch CĐ Ngành NN&PTNT
32 Nguyễn Văn Sử UVBCH LĐLĐ tỉnh - P.Gđốc BHXH - CT CĐCS
33 Tô Ái Vang UVBCH LĐLĐ tỉnh - Giám đốc Sở LĐTB&XH
34 Nguyễn Minh Tâm UVBCH LĐLĐ tỉnh - P.Giám đốc Sở Tư Pháp
35 Lâm Vĩnh Phương UVBCH LĐLĐ tỉnh - P.Giám đốc Sở VH,TT&DL
36 Quách Hoàng Sáu UVBCH LĐLĐ tỉnh - Chánh Thanh tra tỉnh
37 Trần Anh Hòa UVBCH LĐLĐ tỉnh - PGĐ - Chủ tịch CĐCS Cty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng
38 Liên Thanh Tú UVBCH LĐLĐ tỉnh - Chuyên viên CĐ Các KCN

 

ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ NHIỆM KỲ 2013 - 2018

STT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác
1 Lê Thị Kim Xuyến TUV - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
2 Trang Phước Phó Chủ tịch TT LĐLĐ tỉnh
3 Lục Bích Phúc Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 
4 Nguyễn Văn Thanh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
5 Trần Nguyệt Thu UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh
6 Nguyễn Thị Thanh Tuyền UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Trưởng Ban CS-PL LĐLĐ tỉnh
7 Trần Dũng Kiệt UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh
8 Thạch Thùy Trang  UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh
9 Phạm Thanh Loan UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh
10 Lương Văn Hòa UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
11 Nguyễn Ngọc Thủy  UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh
12 Hồ Minh Quang UV.BTV LĐLĐ tỉnh -Chủ tịch CĐ viên chức tỉnh
13 Trịnh Thị Bảo Khuyên UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Sóc Trăng
Vissza
KH triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Sóc Trăng quí II năm 2017
liên kết web