TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Vissza
Công đoàn Viên chức tham gia cải cách thủ tục hành chính (04/02/2016)
Cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) là một trong những phong trào thi đua của Công đoàn Viên chức tỉnh. Trong năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động, nhằm giáo dục vận động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tham gia CCTTHC, từng bước giảm phiền hà cho nhân dân và các tổ chức...

        Công đoàn Viên chức tỉnh hiện đang chỉ đạo hoạt động của 51 công đoàn cơ sở (CĐCS), với 3.033 đoàn viên, trên 50% là các cơ quan, đơn vị có thực hiện các thủ tục hành chính. Trong các cơ quan, đơn vị này, đoàn viên của Công đoàn Viên chức tỉnh đều là những CBCCVC trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính.

 

        Trong năm 2015, thực hiện kế hoạch phối hợp tuyên truyền công tác cải cách hành chính giữa Sở Nội vụ và Công đoàn Viên chức tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015 - 2020. Phối hợp với các sở, ngành tỉnh và CĐCS trực thuộc thực hiện tuyên truyền các nội dung cải cách hành chính; chủ động phát hiện các điển hình tiên tiến về công tác cải cách hành chính để biểu dương, động viên, khuyến khích, khen thưởng kịp thời. Vận động CBCCVC, đoàn viên công đoàn và người lao động phát huy sáng kiến về cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ (chuyên mục cải cách hành chính) về các nội dung hoạt động của công tác cải cách hành chính.


 

        Cùng với công tác tuyên truyền, việc phát động các phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Xây dựng người CBCCVC Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu” cũng được Công đoàn Viên chức tỉnh và các CĐCS triển khai sâu rộng tại các cơ quan, đơn vị. Phong trào thi đua được các cấp công đoàn tập trung thực hiện trong năm qua như: thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến công tác CCTTHC, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ; phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng; phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”,... Các phong trào này thường xuyên đổi mới nội dung và biện pháp tổ chức, giúp phát huy được tính tích cực, sáng tạo, cổ vũ được đoàn viên, CBCCVC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, cũng như nhiệm vụ do tổ chức công đoàn giao. Điển hình cụ thể ở một số CĐCS như:


        - CĐCS Văn phòng Tỉnh ủy:  có 10 đề tài sáng kiến cải tiến kỷ thuật được cán bộ, đoàn viên xây dựng hoàn chỉnh đưa vào sử dụng, bước đầu mang lại hiệu quả cao trong xử lý công việc, thể hiện sự sáng tạo, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian…cụ thể như: nâng cao chất lượng phục vụ Hội nghị cấp ủy; quản lý chặt chẽ công tác tiếp dân và xử lý đơn thư; xây dựng hệ thống các văn bản của Tỉnh ủy để phục vụ nhanh chóng kịp thời thông tin tổng hợp; thực hiện tốt quản lý đoàn viên.


         Triển khai thực hiện quy trình luân chuyển văn bản trên hệ thống thông tin tác nghiệp Lotus Notes giúp cho việc phân công, giao việc được lãnh đạo văn phòng, các phòng quản lý chặt chẽ; công việc được giao công khai, rõ ràng theo thẩm quyền thực hiện quy trình luân chuyển văn bản, chuyên viên nắm bắt, thực hiện kịp thời công việc được giao, công tác văn thư tiết kiệm được nhiều thời gian chuyển văn bản đến từng phòng, bộ phận; chủ động xử lý thông tin nhanh chóng, kịp thời theo ý kiến chỉ đạo.


        Các đề tài, sáng kiến chuẩn bị trình Hội đồng khoa học cơ quan xem xét, đánh giá cho  ý kiến để đưa vào sử dụng và nhân rộng.


       - CĐCS Đài Phát thanh và Truyền hình: Viết ứng dụng “Soctrang TV” để xem kênh STV1  trực tuyến và FM trực tuyến cho các thiết bị di động, Smartphone (sử dụng hệ điều hành Android, IOS…), không phải thuê HTV viết ứng dụng, với tổng số tiền tiết kiệm được khoảng 198 triệu đồng.


       Ngoài ra, còn một số sáng kiến được áp dụng như: thiết lập cấu hình đường truyền tín hiệu video; chuyển đổi tín hiệu camera 4:3 sang chuẩn HD 16:9; thi công đường truyền tín hiệu Cáp quang tiêu chuẩn HD…, các giải pháp trên đã tiết kiệm trên 1,7 tỷ đồng.


       - CĐCS Sở Khoa học và Công nghệ: cán bộ, đoàn viên công đoàn đã thực hiện xong các sáng kiến như: thực hiện 02 đề tài, dự án “So sánh năng suất các giống nấm Bào Ngư trồng trên các loại cơ chất” và “Đa dạng hoá sản phẩm từ nấm linh chi”. Ngoài ra, cán bộ, đoàn viên thực hiện việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng khoa học như: chuyển giao kỹ thuật trồng nấm Linh Chi, chuyển giao quy trình trồng nấm Bào Ngư trắng trên


       - Trường Cao đẳng nghề: Hội đồng Khoa học và Công nghệ nhà trường đã tiếp nhận và phê duyệt 37 đề tài, sáng kiến, giải pháp, mô hình dạy học cấp trường (trong đó, có 20 mô hình thiết bị dạy nghề, tiết kiệm cho nhà trường trên 100 triệu).


      - CĐCS Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân: với mô hình cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính Nhà nước, vận hành phần mềm quản lý văn thư trong mạng LAN của Văn phòng và mạng Internet của Văn phòng Quốc hội; thực hiện dự án ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; xây dựng Trang thông tin điện tử Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; xây dựng phần mềm quản lý lịch họp Hội đồng nhân dân, các hộp thư điên tử cho đại biểu Hội đồng nhân dân, cán bộ công chức Văn phòng… Kết quả, đã nâng cao kỹ năng nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức kịp thời cho các hoạt động của đại biểu dân cử, tiết kiệm được chi phí phát hành, văn phòng phẩm… và thời gian truy cập của các đại biểu được nhanh chóng hơn.


       Bên cạnh, phong trào“Xây dựng cơ quan văn hoá, ngày làm việc 08 giờ có chất lượng, hiệu quả”, học tập nâng cao trình độ, thực hành tiết kiệm phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện cải cách hành chính được cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc.


       - CĐCS Cục thuế tỉnh: có 66 đề tài, sáng kiến cải tiến trong công tác quản lý thuế được Hội đồng sáng kiến Cục thuế công nhận, giá trị làm lợi 1.200 triệu đồng.


       - CĐCS Văn phòng UBND tỉnh:


      + Về tình hình thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin: Văn phòng đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 07/KH-VP, ngày 24/3/2015 về ứng dụng Công nghệ thông tin tại Văn phòng trong năm 2015, với mục tiêu đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin; trang bị đầy đủ các phương tiện kỹ thuật đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức. Trong đó, tập trung vào 04 nội dung: thuê đường truyền mạng ra internet, thuê tên miền (03 đường ftth, ezcom 3G và 01 đường leadline), nhằm đảm bảo vận hành trang Công báo điện tử tỉnh, sử dụng các hộp thư điện tử công vụ; mua sắm các máy trạm, máy in, scan, máy chiếu, bảo trì và xử lý sự cố hệ thống máy chủ, bảo trì và nâng cấp websites Công báo điện tử tỉnh và hoàn thiện hệ thống mạng wifi, camera; nâng cấp và hoàn thiện hệ thống máy chủ và trang thiết bị mạng tại Văn phòng UBND tỉnh, đảm bảo phục vụ sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh; đảm bảo quá trình vận hành của cổng thành phần tại trụ sở Tiếp Công dân. Đến cuối tháng 10/2015, Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai thực hiện và hoàn thành tất cả 04 nội dung của kế hoạch đề ra, đạt tỷ lệ 100%.


       + Việc triển khai và sử dụng phần mềm quản lý văn bản: Hiện tại, Văn phòng đang sử dụng các phần mềm phục vụ công tác tại Văn phòng như: phần mềm Quản lý văn bản, phục vụ cho việc tiếp nhận, lưu trữ, tra cứu, luân chuyển, xử lý văn bản; phần mềm quản lý Công báo, phục vụ cho việc cập nhật và xuất bản Công báo điện tử; phần mềm MISA, phục vụ cho việc thực hiện các nghiệp vụ Kế toán; phần mềm quản lý cán bộ, công chức, phục vụ cho việc tra cứu, nâng lương, tổng hợp, báo cáo thông kề về đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng; hệ thống mạng LAN của Văn phòng gồm hơn 70 máy trạm được bảo vệ bởi phần mềm diệt virus và có hệ thống mạng WAN được kết nối đến các Sở và Trụ sở tiếp Công dân, các ứng dụng web quản lý có khả năng truy cập trực tiếp từ bên ngoài internet.


       + Công chức Văn phòng sử dụng thư điện tử thuộc hệ thống thư điện tử của Văn phòng Chính phủ (….@ chinhphu.vn), đạt tỷ lệ 100%.
    
                                           Hồ Minh Quang
                               Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh


văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web