TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Vissza
Công đoàn cơ sở phường 3, thị xã Ngã Năm tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022
Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-LĐLĐ, ngày 13/02/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã Ngã Năm về tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022, tiến tới Đại hội X Công đoàn thị xã Ngã Năm, chiều ngày 02/6/2017, Công đoàn cơ sở phường 3, thị xã Ngã Năm tiến hành tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đây là 01 trong 03 đơn vị được Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã Ngã Năm chọn làm điểm chỉ đạo Đại hội, đến dự có Đ/c Nguyễn Văn Thanh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng các đ/c trong tổ chỉ đạo đại hội; đ/c Đoàn Văn Luông – UVTV – Trưởng Ban Dân vận thị ủy, chỉ đạo phường 3; đ/c Lê Trọng Sơn – Bí thư Đảng ủy phường 3; các đ/c Chủ tịch CĐCS xã, phường, 02 đơn vị chọn điểm chỉ đạo của cơ quan ban ngành huyện và trường học cùng 34/36 đại biểu chính thức được triệu tập về dự; các đ/c phóng viên Đài truyền thanh thị xã đến dự và đưa tin.
 
     Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của UBND phường và chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã, cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ sở phường 3 đã cố gắng vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội cấp mình. Đến nay, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do đại hội Công đoàn cơ sở đề ra cơ bản đã đạt, và vượt góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT – XH trên địa bàn phường. Nổi bật một số hoạt động Công đoàn thời gian qua là:
 
     Công đoàn đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; tham gia cùng với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, hàng năm đều phối hợp với UBND phường tổ chức hội nghị CBCC; công tác chăm lo đời sống cho CNVCLĐ cũng được quan tâm, Công đoàn đã phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với CNVCLĐ như: thực hiện chế độ BHXH, BHYT, xét nâng lương hàng năm;... tranh thủ các nguồn vốn, lập nhóm tiết kiệm, chăm lo con em CNVCLĐ, thăm hỏi đoàn viên khi gặp khó khăn, đau ốm… thực hiện tốt các hoạt động xã hội của CĐ như: vận động đóng góp quỹ “Ngày vì người nghèo”, ủng hộ xây dựng khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, vận động đóng góp quỹ Mái ấm Công đoàn 7.400.000 đồng, đặc biệt được công đoàn cấp trên hỗ trợ xây dựng mới 01 căn cho đoàn viên khó khăn, bức xúc về nhà ở, trị giá 30 triệu đồng.
 
     Bên cạnh đó, Công đoàn còn chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức có hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua yêu nước. kết quả đã có nhiều công trình sản phẩm, phần việc, đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào thực tế đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, nhất là trong lĩnh vực thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” góp phần rất lớn trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương và đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong công tác, lao động sản xuất được các cấp chính quyền và Công đoàn khen thưởng.
 
     Công tác tuyên truyền giáo dục thời gian qua có nhiều tiến bộ, nhất là quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên, các chính sách, pháp luật của Nhà nước của công đoàn bằng các hình thức phong phú, da dạng phù hợp có trên 95% CNVCLĐ được tuyên truyền, đã góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của CNVCLĐ và ý thức chấp hành pháp luật một cách nghiêm túc; củng cố thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, an tâm lao động sản xuất, công tác tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 5 đoàn viên cho Đảng xem xét kết nạp; có 29 lượt cán bộ đoàn viên công đoàn được đào tạo hệ Đại học, 08 đoàn viên học trung cấp chính trị.
 
     Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh cũng luôn được quan tâm. Hiện nay, tỷ lệ đoàn viên đạt 100%, 5 năm liền CĐCS phường 3 được cấp trên công nhận CĐCS vững mạnh.
Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua cũng còn một số hạn chế, thiếu sót, mà BCH CĐCS cần nghiên cứu có biện pháp khắc phục trong thời gian tới đó là: công tác tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên công đoàn đôi lúc còn lúng túng về hình thức và biện pháp triển khai học tập; việc nắm tình hình tư tưởng của đoàn viên công đoàn từng lúc chưa kịp thời; việc cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch công tác của Công đoàn cấp trên chưa kịp thời; báo cáo chưa đáp ứng yêu cầu về thời gian và chất lượng; công tác kiểm tra chưa làm tốt chức năng nhiệm vụ kiểm tra theo quy định của Điều lệ. 
 
     Đại hội cũng được nghe 02 ý kiến phát biểu tham luận của đại biểu và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo LĐLĐ thị xã tập trung bổ sung thêm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm kỳ qua và chỉ tiêu thực hiện, cũng như một số giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 
     Đại hội cũng cũng đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 05 đ/c và đ/c Phan Thanh Liêm được tái cử giữ chức Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu UBKT gồm 03 đ/c.
 
 
     Công đoàn cơ sở phường 3 là đơn vị được Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã Ngã Năm chọn làm điểm chỉ đạo để rút kinh nghiệm trong loại hình đại hội CĐCS xã, phường, là 1 trong 3 đơn vị điểm của thị xã tổ chức đại hội xong; 02 đơn vị điểm còn lại sẽ tổ chức trong tháng 6/2017.
 
     Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, bằng sự quyết tâm, năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hy vọng rằng Công đoàn cơ sở phường 3, thị xã Ngã Năm sẽ nổ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội X Công đoàn thị xã Ngã Năm./.
 
Thanh Thanh

văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web