Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 87/LĐLĐ CV tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và đề cương 04/05/2018 Tải
2 38/HD-BTGTU Tuyên truyền Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2018-2023 26/04/2018 Tải
3 97/TB-TLĐ Về việc tên "Học bổng Công đoàn Việt Nam" 26/04/2018 Tải
4 321/STTTT-TTBCXB Tuyên truyền đại hội Công đoàn các cấp 18/04/2018 Tải