Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 97/TB-TLĐ Về việc tên "Học bổng Công đoàn Việt Nam" 26/04/2018 Tải
2 321/STTTT-TTBCXB Tuyên truyền đại hội Công đoàn các cấp 18/04/2018 Tải
3 63/LĐLĐ, ngày 04/4/2018 Tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt 04/04/2018 Tải