Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 142/LĐLĐ Tuyên truyền về Luật An ninh mạng 06/07/2018 Tải
2 00/DC Tài liệu tuyên truyền về Luật An Ninh mạng 26/06/2018 Tải
3 128/LĐLĐ V/v đẩy mạnh triển khai Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" 20/06/2018 Tải