TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Retour
LĐLĐ huyện Cù Lao Dunng sơ kết 6 tháng đầu năm 2017
Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện về việc tổ chức sơ kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ huyện Cù Lao Dung trong 6 tháng đầu năm 2017. Trên cơ sở đó xây dựng Kế hoạch, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017
     Sáng ngày 05/7/2017 Liên đoàn Lao động huyện Cù Lao Dung đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2017
 
     Đến dự Hội nghị có đồng chí Phan Thị Liền - Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy;  cùng với các đ/c trong Ban Chấp hành LĐLĐ huyện, các đ/c là Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện
      Hội nghị thông qua báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo sơ kết công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm; báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm hoạt động của UBKT; báo cáo sơ kết hoạt động nữ công 6 tháng đầu năm và đưa vào nghị quyết Hội nghị. Song song đó, hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm đại hội điểm công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022, tính đến nay có 03 CĐCS tổ chức Đại hội điểm (01 đơn vị trường học; 01 đơn vị thuộc cơ quan xã, 01 đơn vị thuộc ban ngành huyện).
     Hội nghị đã bầu bổ sung 04 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, 01 Ủy viên Ban Thường vụ.
 
Hồng Hải

văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web