TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Retour
Hội nghị giải thể Công đoàn Giáo dục huyện Long Phú
Căn cứ Công văn số 2684-CV/BTCTW, ngày 10/5/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về việc sắp xếp công đoàn giáo dục cấp huyện và công đoàn ngành địa phương; Hướng dẫn số 704/HD-TLĐ, ngày 12/5/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sắp xếp lại Công đoàn ngành địa phương, Công đoàn Giáo dục cấp huyện; Công văn số 1109-CV/VPTU, ngày 22/5/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn sắp xếp lại tổ chức công đoàn.

     Thực hiện Đề án số 03/ĐA-LĐLĐ ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng về việc giải thể Công đoàn Giáo dục huyện, thị xã, thành phố.
     Được sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy Long Phú. Ngày 24 tháng 08 năm 2017 Liên đoàn Lao động huyện Long Phú tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định giải thể Công đoàn giáo dục huyện.
     Đến dự và chỉ đạo cấp tỉnh có đồng chí: Trang Phước, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; Cấp huyện: đồng chí: Huỳnh Văn Thuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Long Phú; đồng chí Trần Mạnh Thùy Trang, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục huyện; đồng chí Nguyễn Thanh Phương, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện kiêm Chủ tịch CĐ Giáo dục huyện.

 

     Thay mặt BTV LĐLĐ huyện Đ/c Nguyễn Thanh Phương, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện đã thông qua Quyết định giải thể Công đoàn Giáo dục huyện Long Phú. Đ/c Trang Phước, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ và Đ/c  Huỳnh Văn Thuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Long Phú đã biểu dương những thành tích mà công đoàn giáo dục huyện đã đạt được trong thời gian qua và nêu một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo LĐLĐ huyện cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội LĐLĐ huyện, việc thu hồi dấu củ, khắc con dấu mới và một số công việc khác có liên khi các CĐCS trường học chuyển về dưới sự quản lý của LĐLĐ huyện./.

Trần Duy Khánh-LĐLĐ Long Phú


văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web