Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 150/LĐLĐ V/v điều chỉnh thời gian gửi báo cáo định kỳ 17/07/2018 Tải
2 08/HD-LĐLĐ Hướng dẫn thực hiện chiến dịch những giọt máu hồng hè năm 2018 06/07/2018 Tải
3 142/LĐLĐ Tuyên truyền về Luật An ninh mạng 06/07/2018 Tải
4 00/DC Tài liệu tuyên truyền về Luật An Ninh mạng 26/06/2018 Tải
5 128/LĐLĐ V/v đẩy mạnh triển khai Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" 20/06/2018 Tải
6 127/LĐLĐ V/v tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai 20/06/2018 Tải
7 41/BC-LĐLĐ Báo cáo Kết quả Tháng Công nhân năm 2018 19/06/2018 Tải
8 00/DC Đề cương tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai 15/06/2018 Tải
9 00/LKG Lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động việt Nam về Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế Đặc biệt 11/06/2018 Tải
10 00/DC Đề cương tuyên truyền quý III/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng 05/06/2018 Tải
văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web