TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Takaisin
LĐLĐ huyện Kế Sách tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật lao động cho CNLĐ năm 2016 (10/10/2016)
Nhằm nâng cao kiến thức và sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật Lao động nói riêng đối với người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; ổn định an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Được sự hỗ trợ kinh phí của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn II (2014 – 2016) năm 2016.

     Chiều ngày 07/10/2016, Liên đoàn Lao động huyện Kế Sách tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các văn bản quy định pháp luật có liên quan đến người lao động cho trên 80 công nhân khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn huyện. Nội dung trọng tâm gồm: các quy định mới của Bộ Luật Lao động (2012) về quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động; Luật Công đoàn (2012); nghị định số 85/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về chính sách đối với lao động nữ; một số điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014.
     Được biết đây là lớp thứ 5 tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật lao động cho đoàn viên công nhân lao động tại các doanh nghiệp dân danh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn II theo Quyết định 1825/QD-UBND ngày 4/8/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng. Theo Kế hoạch trong thời gian tới LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục  chi đạo mở thêm 3 lớp. 

Văn Nhanh

văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web