TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Takaisin
Công tác tuyên truyền cho người lao động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường (03/02/2016)
Hàng năm, trên cơ sở nghiên cứu kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, thực hiện Nghị quyết 5b/NQ-TLĐ, ngày 08/7/2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, về đẩy mạnh công tác Bảo hộ lao động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới; LĐLĐ huyện Cù Lao Dung thường xuyên có kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các CĐCS trực thuộc triển khai tổ chức thực hiện, trong đó có nội dung thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

     Tiêu biểu nhất trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường là tổ chức những cuộc vận động lớn, huy động hàng trăm cán bộ, CNVCLĐ tham gia hưởng ứng tích cực các hoạt động nhân Tuần lễ Quốc gia về "An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ", "Ngày môi trường thế giới". Ngoài những hoạt động chung, Liên đoàn Lao động huyện còn chủ động tổ chức hội nghị đóng góp xây dựng kế hoạch chỉ đạo về bảo vệ môi trường đối với cơ sở, lấy ý kiến về Luật An toàn vệ sinh lao động; nhân điển hình trong phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động”; phát động trồng cây cảnh, hoa kiểng ven trục lộ giao thông tạo mỹ quan xóm ấp; cụ thể là phong trào trồng 50.000 cây xanh, hoa cảnh trên 14 km đường, tổng trị giá 45.000.000đ tại xã An Thạnh 2; huy động lực lượng cán bộ, CNVCLĐ tham gia làm vệ sinh sạch đẹp môi trường, cơ quan, đơn vị… Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động, giáo dục, nêu gương tốt, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ thông qua chuyên mục phát thanh của huyện, trang thông tin công đoàn của LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng. 
        Liên đoàn Lao động đã phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Cù Lao Dung, tổ chức mit tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), tập huấn về công tác bảo vệ môi trường, bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động .... thu hút hàng trăm lượt cán bộ, CNVCLĐ tham gia; góp phần giáo dục, truyền thông về công tác bảo vệ môi trường khá hiệu quả. Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của Bộ luật lao động hàng năm; đặc biệt là công tác an toàn vệ sinh lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp nhằm góp phần cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, nâng cao sức khỏe cũng như đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách khác đối với người lao động. Thông qua các lớp tập huấn, đã có 100% cán bộ chủ chốt công đoàn của huyện có điều kiện nâng cao nhận thức và tiếp cận các kỹ năng nhằm triển khai tốt nội dung này đến người lao động ở cơ sở. Tích cực chỉ đạo các cấp công đoàn, nhất là công đoàn trong doanh nghiệp xây dựng, củng cố, phát triển mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Đây là lực lượng nòng cốt trong phong trào quần chúng tham gia công tác bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường của hệ thống công đoàn huyện.

Lớp tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường cho CNVCLĐ
 
      Trong những năm qua, những nỗ lực về bảo vệ môi trường của huyện đã thu được nhiều kết quả đáng phấn khởi, được nâng cao và đi vào chiều sâu. Bên cạnh những thành tích, hoạt động bảo vệ môi trường nói chung, công tác quản lý môi trường nói riêng còn những hạn chế và đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: ý thức của một số quần chúng nhân dân và người lao động, trong đó có đối tượng đoàn viên công đoàn chưa ý thức thực hiện phong trào xanh – sạch – đẹp, bảo đảo an toàn vệ sinh lao động, chưa thực hiện chăm sóc tốt cây xanh được giao, có trường hợp còn chặt đốn bỏ cây để tạo không gian trống cho sân nhà; đường vào cơ quan … đang tạo nên nhiều áp lực lớn cho môi trường trên địa bàn huyện, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước bằng các giải pháp cấp bách cũng như sự tích cực quản lý, vận động, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành liên quan, trong đó có vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn trong việc vận động đoàn viên, CNVCLĐ nghiêm chỉnh thực hiện huyện.

                                                                                                                                    Nguyễn Thị Ngọc Trâm
                                                                                                                     Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Cù Lao Dung


văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web