TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Takaisin
Công đoàn Giáo dục Cù lao Dung tổ chức Đại hội điểm
Thực hiện kế hoạch số 81 /KH-LĐLĐ, ngày 08/02/2017 của BTV LĐLĐ huyện về tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở, tiến tới đại hội X Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023.
     Ngày 01 tháng 7 năm 2017 CĐCS, trường Tiểu học An Thạnh 1B tổ chức Đại hội điểm.
    Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn văn Thanh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Lê Việt Triều - UV. BCH LĐLĐ tỉnh, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Trâm - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ huyện; đồng chí Dương Hồng Hải Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện; đồng chí Đinh Thị Hồng Đang - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.
     Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Dương Hồng Hải đánh giá cao những thành tựu mà đơn vị đạt được, đồng thời cũng gởi ý những nội dung trong hoạt động phong trào CNVCLĐ mà thời gian tới đơn vị cần quan tâm thực hiện.
     Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sau đại hội đồng chí Nguyễn văn Thanh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Lê Việt Triều - UV. BCH LĐLĐ tỉnh, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện đã có buổi trao đổi rút kinh nghiệm cùng Ban Tổ chức Đại hội và khách mời là Chủ tịch các CĐCS trường học trực thuộc LĐLĐ huyện.
Hồng Hải

văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web