TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Takaisin
Đoàn Giám sát làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tuntex (29/07/2016)
Sáng ngày 20/7/2016, tại khu công nghiệp An Nghiệp, đoàn giám sát việc thực hiện Bộ luật lao động, Luật Công đoàn và Luật Bảo hiểm Xã hội trong năm 2016 theo Quyết định số 131/QĐ-LĐLĐ, ngày 26/5/2016 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng gồm các đơn vị: LĐLĐ tỉnh, UBMTTQ, Sở LĐ-TB&XH, BHXH tỉnh, CĐ các KCN tiến hành làm việc với công ty Trách nhiệm hữu hạn Tuntex. Tiếp và làm việc với đoàn giám sát có Ông Lee Hong Soon - Xưởng trưởng – Đại diện lãnh đạo công ty và các thành phần có liên quan.
       Công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập năm 2014; loại hình doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; ngành nghề sản xuất kinh doanh: may xuất khẩu; tổng số công nhân lao động (CNLĐ) tại doanh nghiệp: 1.437 người.

 

 
         Sau khi nghe đại diện công ty báo cáo tình hình thực hiện các nội dung có liên quan theo đề cương hướng dẫn của đoàn giám sát và giải trình một số nội dung do đoàn giám sát đặt ra, đoàn cũng đã tiến hành xem một số hồ sơ, văn bản có liên quan đến nội dung giám sát của công ty. Qua thực tế giám sát và trên cơ sở báo cáo của công ty cho thấy trong thời gian qua, công ty đã thực hiện cơ bản tốt các quy định của Pháp luật:

 

         - Về thực hiện Bộ Luật Lao động: có thực hiện việc ký kết HĐLĐ cho 1437/1437 lao động; có xây dựng và đăng ký thang bảng, lương theo quy định; thực hiện tốt một số chế độ, chính sách cho người lao động như: tiền lương tối thiểu vùng, trả lương những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định; có chi trả phụ cấp độc hại vào lương; có hỗ trợ bữa ăn ca trị giá tiền 20.000đ/suất/người, nếu có tăng ca đến 18 giờ thì hỗ trợ thêm 20.000 đồng và tiền nửa giờ tăng ca; có chính sách hỗ trợ về nhà ở và nuôi con nhỏ cho NLĐ; có khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ,…; có xây dựng nội quy LĐ và đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động; có tổ chức Hội nghị NLĐ; có ký kết Thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật.

 

         - Về thực hiện Luật Công đoàn: đã thành lập CĐCS năm 2014, với 788 đoàn viên/1437 lao động; BCH có 7 ủy viên; có phối hợp với NSDLĐ tổ chức Hội nghị NLĐ; Công ty có nộp kinh phí Công đoàn và CĐCS nộp đoàn phí công đoàn đến tháng 6/2016; có tạo điều kiện về thời gian cho Công đoàn hoạt động.

 

        - Về Thực hiện Luật BHXH: Cty có tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho 1328/1437 LĐ bắt buộc phải tham gia; trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đến tháng 6/2016; mức đóng BHXH đúng theo quy định; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT: 1243 người;

 

         Tuy nhiên, bên cạnh những nội dung làm được nêu trên, việc thực hiện pháp luật về lao động, Công đoàn và BHXH tại công ty cũng còn một vài hạn chế, thiếu sót: trong Thỏa ước Lao động tập thể có một số nội dung chưa đúng theo quy định; chưa xây dựng các loại quy chế: Quy chế dân chủ, Quy chế Đối thoại, Quy chế Hội nghị NLĐ theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP; chưa tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định;

 

         Qua đó đoàn giám sát đã nhắc nhỡ và có một số kiến nghị công ty cần phải khắc phục: điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Thỏa ước Lao động tập thể theo đúng quy định của pháp luật; công ty cần xây dựng các loại quy chế: Quy chế dân chủ, Quy chế Đối thoại, Quy chế Hội nghị NLĐ và đặc biệt tổ chức thực hiện tốt đối thoại định kỳ tại DN và HN NLĐ theo đúng quy định; công ty cần quan tâm tạo điều kiện cho CĐCS tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho NLĐ, đặc biệt tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên  đối với số lao động đủ điều kiện; tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho 109 người người thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; hoàn chỉnh báo cáo đầy đủ, chính thức gởi về Ban Chính sách – Pháp luật LĐLĐ tỉnh

 

         Đoàn giám sát đề nghị công ty cần có biện pháp khắc phục những hạn chế nêu trên đến cuối năm 2016, đặc biệt cần tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật và nội quy, quy chế đã đề ra.

 

         Ông Lee Hong Soon thay mặt lãnh đạo công ty tiếp thu ý kiến của Đoàn, trong thời gian tới công ty sẽ phát huy những mặt mạnh và cố gắng khắc phục những hạn chế thiếu sót và thực hiện tốt những đề nghị của Đoàn giám sát.

Đây là một trong những đơn vị được đoàn giám sát đánh giá thực hiện tương đối tốt các nội dung theo yêu cầu giám sát về việc thực hiện Bộ luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH trong tổng số 11 đơn vị đã được đoàn giám sát làm việc ./.

Thanh Thanh


văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web