THÔNG BÁO MỜI HỌP THÔNG BÁO MỜI HỌP

Atrás
Thư mời về việc triển khai Kế hoạch và Thông báo số 1 Hội diễn Nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng lần thứ VIII năm 2014
Căn cứ kế hoạch phối hợp giữa Liên đoàn Lao động - Sở VHTT&DL - Đài PTTH tỉnh Sóc Trăng. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch và Thông báo số 1 Hội diễn Nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng lần thứ VIII năm 2014. Kính mời các đồng chí:

- Thành viên Ban Tổ chức Hội diễn.

- Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) LĐLĐ huyện (TX, TP); CĐ ngành, CĐ Viên chức, CĐ các Khu công nghiệp.

- Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

- Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) CĐ thuộc TW đóng tại địa phương.

- Đại diện Phòng công tác Chính trị Công an tỉnh, Tỉnh đội, Bộ đội Biên     phòng tỉnh, Trường Quân sự Quân khu 9.

- Đại diện Lãnh đạo Phòng VHTT và Trung tâm Văn hóa huyện (TX,TP).

đến dự họp triển khai Kế hoạch và Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ lần thứ VIII năm 2014.

Thời gian: 7 giờ 30, ngày 13 tháng 6 năm 2014 (Thứ sáu)

Địa điểm: Tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng, Số 10 Trần Hưng Đạo, Phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Rất mong các đồng chí sắp xếp đến dự đúng thời gian quy định và địa điểm nêu trên.

 

 

Nơi nhận:

- Như thành phần thư mời;

- Lưu Ban TG, VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

Lục Bích Phúc

Tập tin đính kèm

văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web