TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Atrás
Công đoàn Viên chưc tỉnh tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2016 (25/01/2017)
Ngày 17/01/2017, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
Qua báo cáo tổng kết hoạt động, các CĐCS trực thuộc đã thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, nổi bật là chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) lao động trong nhân dịp lễ, tết. Công đoàn Viên chức tỉnh tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CBCCVC năm 2016, đạt tỉ lệ 100%. Hoạt động giám sát của các Ban Thanh tra nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần tăng cường tính công khai, dân chủ trong các cơ quan, đơn vị. Các công đoàn cơ sở còn vận động đoàn viên đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn” với số tiền gần 169 triệu đồng, qua đó đã xét hỗ trợ xây dựng mới 3 mái ấm cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; vận động đội ngũ CBCCVC phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân tương trợ”, “nhường cơm xẻ áo”, đóng góp hỗ trợ nhân dân trong tỉnh bị hạn hán, xâm nhập mặn với tổng số tiền trên 366 triệu đồng. Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở còn tuyên truyền và vận động đoàn viên, CBCCVC thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn kết với nội dung cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được phát động thi đua sôi nổi trong nữ CBCCVC… góp phần cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 
     Hội nghị đã thảo luận và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 là: Tập trung tuyên truyền giáo dục đoàn viên, CBCCVC lao động về chủ trương, chính sách pháp luật Đảng, Nhà nước và của Công đoàn, nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, áng tạo, Tận tụy, Gương mẫu” nhằm xây dựng đội ngũ CBCCVC vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát động các phong trào thi đua yêu nước sát với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; phối hợp thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện việc thăm hỏi, giúp đỡ, trợ cấp kịp thời đối với các trường hợp ốm đau, khó khăn đột xuất trong cơ quan, đơn vị, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2017; chuẩn bị chu đáo Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022…
H.Lan

văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web