TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Atrás
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC TỔ CHỨC BÀN GIAO NHÀ “MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN” (01/09/2016)
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh vừa tổ chức nghiệm thu và bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho ông Tăng Si Men là nhân viên Trường THCS và THPT dân tộc nội trú thị xã Vĩnh Châu vào sáng ngày 31/8/2016, tại phường Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu.

    Đến dự có đ/c Nguyễn Văn Hóa - Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục tỉnh và đại diện lãnh đạo địa phương khóm Wát Pít, phường Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, cùng các đ/c là Hiệu trưởng, chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường THCS và THPT DTNT Vĩnh Châu.

 
Chụp ảnh lưu niêm với gia đình ông Tăng Si Men
 trong ngày bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn”.

             Căn nhà được xây dựng với diện tích 65m2, chi phí là 94 triệu đồng. Trong đó, Công đoàn ngành Giáo dục hỗ trợ 30 triệu đồng, số còn lại gia đình tự chan trãi. Được biết, đây là căn nhà “Mái ấm Công đoàn” Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã thực hiện trong năm 2016.

                                                                                                                            Nguyễn Văn Hóa

                                                                                                      Công đoàn ngành Giáo dục


văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web