TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Zurück
Lễ kết nạp đoàn viên (18/05/2016)
Được sự thống nhất của lãnh đạo cơ quan, chiều ngày 17/5/2016 tại hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Chấp hành CĐCS cơ quan đã tổ chức “Lễ kết nạp đoàn viên” cho 02 Công chức, đang công tác tại cơ quan.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch CĐCS Cơ quan LĐLĐ tỉnh

trao Quyết định kết nạp đoàn viên

 

     Đại diện đoàn viên mới kết nạp, đồng chí Lý Ngọc Như – Chuyên viên Ban Tài chính phát biểu cảm tưởng: hứa sẽ phấn đấu hơn nữa hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao khi đã trở thành đoàn viên Công đoàn

     - Thực hiện các Nghị quyết của Công đoàn, tham gia các hoạt động và sinh hoạt công đoàn, đóng đoàn phí, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

     - Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ; rèn luyện phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt nội quy cơ quan và pháp luật Nhà nước.
     Đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh phát biểu chúc mừng và nhắc nhỡ 02 đoàn viên mới cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, tham gia tốt các hoạt động của CĐCS cơ quan đề ra.

 
                                                                                                           Trường Khoa

văn bản mới
  HD sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tổ chức Tháng công nhân
  V/v truyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường tại một số tỉnh miền Trung (kèm tài liệu tuyên truyền)
  Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi
liên kết web