TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Zurück
LĐLĐ tỉnh - Hội LHTN - Đài PTTH tỉnh tổ chức góp ý kiến dự thảo Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ cưới tập thể cho đôàn viên, người lao động tỉnh Sóc Trăng lần III năm 2017 (11/10/2016)
Trong 2 năm qua (2015 – 2016), mô hình đám cưới tập thể trong đoàn viên, người lao động đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần vào công tác chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động, đối tượng thanh niên; được các cấp, các ngành và cán bộ, CNVCLĐ ủng hộ.

      Để chuẩn bị tổ chức Lễ cưới tập thể cho đoàn viên, người lao động tỉnh Sóc Trăng lần III năm 2017 đạt được những kết quả tốt đẹp, thu hút nhiều cặp đôi đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Chiều ngày 10/10/2016 LĐLĐ tỉnh – Hội LHTN tỉnh – Đài PTTH tỉnh đã tổ chức cuộc họp đóng góp cho dự thảo Kế hoạch Lễ cưới tập thể cho đoàn viên, người lao động tỉnh Sóc Trăng lần thứ III/2017. Tham gia có đại diện lãnh đạo của LĐLĐ tỉnh – Hội LHTN tỉnh – Đài PTTH tỉnh, cùng với trên 50 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHTN của các huyện (TX, TP); Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐ ngành và tương đương, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

 

 

 

 

     

 

      Nhìn chung, các đại biểu có ý kiến thảo luận tập trung vào đối tượng được tham gia. Đại diện lãnh đạo 3 đơn vị LĐLĐ tỉnh – Hội LHTN tỉnh – Đài PTTH tỉnh đã làm rõ các vấn đề đại biểu nêu ra, và sẽ bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch, để triển khai thực hiện.

Văn Nhanh

liên kết web